Actualitatea problemelor de filosofia culturii şi axiologie оn opera lui Tudor Vianu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
789 12
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-29 13:16
SM ISO690:2012
ADEROV, Viorica; SCULEA, Lilia. Actualitatea problemelor de filosofia culturii şi axiologie оn opera lui Tudor Vianu . In: Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice. 2012, nr. 1(14), pp. 169-173. ISSN 1857-2251.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Numărul 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251

Actualitatea problemelor de filosofia culturii şi axiologie оn opera lui Tudor Vianu

Pag. 169-173

Aderov Viorica, Sculea Lilia
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2013


Rezumat

În articol este abordată necesitatea reevaluării conţinutului operelor înaintaşilor noştri în raport cu spiritul timpului. Sunt enunţate şi elucidate problemele de filosofia culturii şi axiologie în opera lui Tudor Vianu. Se insistă în mod special asupra viziunii integratoare şi generalizatoare, asupra fenomenului cultural, asupra structurii, conceptului de cultură, ideii de voinţă culturală, problematica valorilor, sistemului şi criteriilor de coordonare a valorilor, caracteristicile valorilor. În concepţia sa Vianu pune un accent deosebit pe actul cultural, pe ideea rolului activ al subiectului cultural, în refacerea întregului cultural, resolidarizării valorilor pe suportul unei viziuni umaniste.

The author considers the necessity of reevaluating the content of our predecessors’ works as against the present time. The article states and elucidates the problems of the culture of philosophy and axiology in Tudor Vianu’s works. Special emphasis is laid on the integrating and generalizing conception, on the cultural phenomenon, the structure, the cultural concept, the idea of cultural will, the values characteristic of these values. In his conception T.Vianu focuses on the cultural act, on the idea of the cultural subject’s active role in rebuilding the cultural whole, on joining together the values on the basis of a humanistic conception.

Cuvinte-cheie
cultură, valoare, cunoaştere,

umanism,

voinţă culturală