Codul Enescu: introspecţii de autor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
679 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-26 13:13
SM ISO690:2012
CIOBANU, Ghenadie. Codul Enescu: introspecţii de autor. In: Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice. 2011, nr. 1-2(12-13), pp. 17-20. ISSN 1857-2251.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Numărul 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251

Codul Enescu: introspecţii de autor

Pag. 17-20

Ciobanu Ghenadie
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2013


Rezumat

În articol este expusă metoda compoziţională de lucru asupra creaţiei muzicale orchestrale, intitulate ”Codul Enescu”. Compozitorul ”Codului Enescu” Ghenadie Ciobanu decelează arhetipuri enesciene precum monodia, eterofonia, modalismul, etc., dezvoltându-le în propria lucrare. În partitura acestei lucrări intertextuale sunt inserate unităţi muzicale (intonaţii, motive, tronsoane) din creaţiile lui George Enescu, fiind plasate în diverse contexte modale proprii, transformate, uneori, ritmic, metamorfozate în aspect timbral, temporal, etc.

The compositional method of the musical work entitled ”Codul Enescu” for orchestra is revealed in the article. The composer of the work Ghenadie Ciobanu discovers and develops some of George Enescu‟s archetypes, among them are monody, modality, heterophony, etc. Different intonations (musical units) from Enescu's works, made in different modal contexts, sometimes rhythmically transformed, modified in terms of timbre, time, etc. were inserted in this intertextual work.

Cuvinte-cheie
George Enescu, intertextual,

Codul Enescu, metamuzică,

Ghenadie Ciobanu

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Ciobanu, G.</creatorName>
<affiliation>Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Codul Enescu: introspecţii de autor</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2011</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-2251</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>George Enescu</subject>
<subject>Codul Enescu</subject>
<subject>Ghenadie Ciobanu</subject>
<subject>intertextual</subject>
<subject>metamuzică</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2011-02-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>În articol este expusă metoda compoziţională de lucru asupra creaţiei muzicale orchestrale, intitulate ”Codul Enescu”. Compozitorul ”Codului Enescu” Ghenadie Ciobanu decelează arhetipuri enesciene precum monodia, eterofonia, modalismul, etc., dezvoltându-le în propria lucrare. În partitura
acestei lucrări intertextuale sunt inserate unităţi muzicale (intonaţii, motive, tronsoane) din creaţiile lui George Enescu, fiind plasate în diverse contexte modale proprii, transformate, uneori, ritmic, metamorfozate în aspect timbral, temporal, etc.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>The compositional method of the musical work entitled ”Codul Enescu” for orchestra is revealed in the article. The composer of the work Ghenadie Ciobanu discovers and develops some of George Enescu‟s archetypes, among them are monody, modality, heterophony, etc. Different intonations (musical units) from Enescu's works, made in different modal contexts, sometimes rhythmically transformed, modified in terms of timbre, time, etc. were inserted in this intertextual work.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>