Compositional techniques in Bartok’s Mikrokosmos (Analysis of selected pieces from Bartok’s Mikrokosmos)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
536 14
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-20 19:36
SM ISO690:2012
KARAFILLIDIS, Vangelis. Compositional techniques in Bartok’s Mikrokosmos (Analysis of selected pieces from Bartok’s Mikrokosmos) . In: Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice. 2009, nr. 1-2(8-9), pp. 21-24. ISSN 1857-2251.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Numărul 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251

Compositional techniques in Bartok’s Mikrokosmos (Analysis of selected pieces from Bartok’s Mikrokosmos)

Pag. 21-24

Karafillidis Vangelis
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2013


Rezumat

Lucrarea “Microcosmos” a lui Bela Bartók constă in 6 volume care totalizează 153 piese pentru pian. Gradul de dificultate al acestor lucrări este crescător, în corelatie cu dezvoltarea progresivă a tehnicii pianistice a studentului. Din această perspectivă, “Microcosmosul” este un instrument foarte folositor în predarea pianului. Mai mult, această serie de piese pentru pian cuprinde aproape toate tehnicile compoziţionale ale lui Bartók, împreuna cu tehnicile de compoziţie de la inceputul secolului 20 din domeniul pianistic. Deşi nu respectă formele clasice (cum ar fi sonata, rondo-ul, etc.), aceste lucrari includ şi relevă elemente de revigorare, de reconsiderare, simetrie, contradicţie şi dezvoltare tematică intr-o asemenea manieră încat determină studentul să studieze conotaţiile şi semnificaţiile acestor proceduri în construcţia formelor muzicale.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-24615</doi_batch_id>
<timestamp>1635043965</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice</full_title>
<issn media_type='print'>18572251</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2009</year>
</publication_date>
<issue>1-2(8-9)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Compositional techniques in Bartok’s Mikrokosmos (Analysis of selected pieces from Bartok’s Mikrokosmos)
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Vangelis</given_name>
<surname>Karafillidis</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2009</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>21</first_page>
<last_page>24</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>