Натрий и калий в листьях и корнях растений сои Glycine max L. при повышенном содержании бикарбоната в почве
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
431 1
SM ISO690:2012
ХАРЧУК, Олег; MITINA, Tatiana; КИРИЛОВ, Александр; БАШТОВАЯ, Светлана; КИРИЛЛОВ, Элеонора; КОЗМИК, Раду. Натрий и калий в листьях и корнях растений сои Glycine max L. при повышенном содержании бикарбоната в почве . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 1(319), pp. 71-78. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X

Натрий и калий в листьях и корнях растений сои Glycine max L. при повышенном содержании бикарбоната в почве

Pag. 71-78

Харчук Олег1, Mitina Tatiana2, Кирилов Александр1, Баштовая Светлана1, Кириллов Элеонора1, Козмик Раду1
 
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

Sunt prezentate rezultate experimentale privind studierea impactului conţinutului sporit de bicarbonaţi în sol, inclusiv pe fondalul insufi cienţei de umiditate, asupra unor indici ai statusului mineral şi hidric la plantele de soia. S-a demonstrat că acumularea de Na în frunzele plantelor de soia depinde nu numai de conţinutul de săruri în mediul nutritiv, dar şi de tipul acestuia. S-a constatat că în frunzele plantelor de Glycine max L., crescute pe cernoziom (рН 7-8), conţinutul de Na constituie ~100 mg/kg, în rădăcini depăşeşte 1000 mg/kg, coraportul K /Na ~100 în frunze şi ~3-4 în rădăcini; suplinirea cernoziomului cu montmorillonit condiţionează diminuarea conţinutului de Na în frunze. Sub acţiunea secetei repetate pe fondalul conţinutului sporit de bicarbonaţi în sol (în faza împlinirii boabelor) acumularea sodiului în frunze sporeşte până la 106-240 mg/kg, mai pronunţat la s. Bucuria, frunzele plantelor căruia se caracterizează cu valori mai scăzute a coraportului K /Na şi efi cacităţii utilizării apei faţă de s. Aura, care posedă o toleranţă mai înaltă la valori sporite a рН-lui substratului, în special la conţinutul sporit de bicarbonaţi în sol.

his paper reports experimental findings of the studies on the impact of increased carbonate content in soil, including against an insufficient water provision, on some indices of the mineral and water status in soybean plants differing in resistance. Na accumulation in soybean plants has been shown to depend on both salt content in the nutrient medium and its type decreasing in the solution→soil mixture→soil order. It has been established that when Glycine max L. plants are cultivated on chernozem soil, Na content in leaves constitutes ~100 ppm and exceeds 1000 ppm in roots; at a soil solution pH of 7-8 the K /Na ratio in soybean leaves makes ~100 and ~3-4 in roots; increase in the content of montmoryllonite in chernozem soil reduces Na accumulation in leaves. At the action of repeating drought against enhanced bicarbonate content in soil (at the stage of bean filling), sodium accumulation in leaves increases up to 106-240 ppm, mostly in the Bucuria cultivar, the leaves of which are characterized by lower values of the K /Na ratio, photosynthetic intensity and efficiency of water utilization in comparison with the Aura cultivar that is more tolerant to increased pH values in soil, particularly to increased bicarbonate content.

Cuvinte-cheie
soia Glycine max L - statusul mineral în rădăcini şi frunze – insufi cienţă de umiditate - salinizare hidrocarbonatică.