Factorii genetici implicaţi in controlul transgresiilor elementelor de productivitate la Triticum aestivum L
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
477 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-12-20 19:50
SM ISO690:2012
LUPAŞCU, Galina; SANDIC, Ştefan; GAVZER, Svetlana. Factorii genetici implicaţi in controlul transgresiilor elementelor de productivitate la Triticum aestivum L . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 1(319), pp. 79-86. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X

Factorii genetici implicaţi in controlul transgresiilor elementelor de productivitate la Triticum aestivum L

Pag. 79-86

Lupaşcu Galina, Sandic Ştefan, Gavzer Svetlana
 
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În lucrare sunt prezentate date cu privire la potenţialul transgresiv al unor caractere valoroase ce reprezintă elemente de productivitate la grâul comun de toamnă. S-a elucidat modul de moştenire a caracterelor la generaţia F1 şi gradul de implicare a efectelor genice în heritabilitate. Pentru greutatea boabelor per spic, s-a constatat asocierea puternică a gradului şi frecvenţei transgresiilor pozitive cu epistaziile aditiv-dominante şi dominantdominante.

The paper presents data on the transgression potential of some valuable characters that represent productivity elements in common winter wheat. The inheritance type in the F1 generation and the degree of genic effect involvement in characters heritability have been elucidated. A high association of the degree and frequency of positive transgressions with additive-additive and dominant-dominant epistatic interactions has been established for the grain weight per spike.

Cuvinte-cheie
Triticum aestivum L. – transgresii - grad de dominaţie - efecte genice – heritabilitate - elemente de productivitate.