Activitatea antioxidantă a haematococcus pluvialis la diferite etape ale ciclului vital in prezenţa compuşilor coordinativi ai Co cu bazele Schiff
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1403 26
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-26 16:14
SM ISO690:2012
CEPOI, Liliana, RUDI, Ludmila, MISCU, Vera, CHIRIAC, Tatiana, GHELBET, Viorica, IAŢCO, Iulia, COROPCEANU, Eduard, PISARENCO, Maia, RUDIC, Valeriu. Activitatea antioxidantă a haematococcus pluvialis la diferite etape ale ciclului vital in prezenţa compuşilor coordinativi ai Co cu bazele Schiff . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2013, nr. 1(319), pp. 126-136. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X

Activitatea antioxidantă a haematococcus pluvialis la diferite etape ale ciclului vital in prezenţa compuşilor coordinativi ai Co cu bazele Schiff

Pag. 126-136

Cepoi Liliana1, Rudi Ludmila1, Miscu Vera1, Chiriac Tatiana1, Ghelbet Viorica1, Iaţco Iulia1, Coropceanu Eduard2, Pisarenco Maia1, Rudic Valeriu1
 
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
 
Teze de doctorat:
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2013


Rezumat

Sunt expuse rezultatele şi analiza modifi cării nivelului de productivitate şi activitate antioxidantă a microalgei verzi Haematococcus pluvialis la diferite etape ale ciclului vital la acţiunea unor compuşi coordinativi ai Co cu bazele Schiff. Fiecare etapă de creştere şi dezvoltare a hematococului are specificul său al activităţii biosintetice, şi respectiv formează un răspuns individual la acţiunea compuşilor coordinativi introduşi în mediul de cultivare. Acest răspuns individual este determinat de productivitatea microalgală, conţinutul de carotenoizi, precum şi de activitatea antioxidantă a extractelor etanolice specifice tipului corespunzător de biomasă.

The paper reports the results and analysis of productivity changes and the antioxidant activity of the green microalga Haematococcus pluvialis at the different life cycle stages in the presence of Co coordination compounds with Schiff bases. Each stage of growth and development of this alga has its specific biosynthetic activity to develop an individual response to the action of the coordination compounds added into cultivation medium. The individual response is determined by the productivity of this microalga, carotenoid content and antioxidant activity of ethanolic extracts corresponding to the specifi c type of biomass

Cuvinte-cheie
microalga verde bifl agelată Haematococus pluvialis – compuşi coordinativi ai cobaltului cu bazele Schiff – productivitatea – activitatea antioxidantă