Об одном типе средневековых ювелирных украшений XII-XVI вв.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
327 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-26 22:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.25(4)”XI-XV” (1)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (181)
SM ISO690:2012
РЯБЦЕВА, Светлана. Об одном типе средневековых ювелирных украшений XII-XVI вв. . In: Revista Arheologică. 2010, nr. 1(5), pp. 80-90. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1(5) / 2010 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Об одном типе средневековых ювелирных украшений XII-XVI вв.

CZU: 902/903.25(4)”XI-XV”
Pag. 80-90

Рябцева Светлана
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

Despre un tip de podoabe medievale din sec. XII-XVI. Sub influenţa modei bizantine, în costumul populaţiei Europei Centrale, de Est şi de Sud-Est îşi fac apariţia pandantive caracteristice portului festiv de podoabe pentru cap, constituite din conuri goale în interior şi numeroase lănţişoare. Majoritatea descoperirilor, provenite de pe teritoriul Europei de Est, datează din secolele XII-XIII. În spaţiul Carpato-Dunărean asemenea articole au fost găsite în monumentele arheologice atribuite secolelor XIII-XIV. În aceste regiuni s-a conturat un tip specific de podoabe pentru cap, constituit din diademe cu pandantive. Judecând după sursele scrise şi plastice, asemenea articole de giuvaergie se întâlnesc şi într-o perioadă mai târzie, inclusiv până în secolul XVI.

Под влиянием византийской моды в уборе населения Юго-Восточной, Восточной и Центральной Европы появились своеобразные подвески к парадным головным уборам, составленные из полого конуса и многочисленных цепочек. Основная масса находок, происходящих с территории Восточной Европы, датируется XII – XIII вв. В Карпато-Балканском регионе подобные изделия представлены, как правило, в археологических памятниках XIII – XIV вв. В данных регионах сложились своеобразные типы головных уборов, состоящих из диадем с подвесками. Судя по письменным данным и изобразительным материалом сходные изделия представлены и в костюмах более позднего времени, вплоть до XVI в.

About one type of medieval jewellery decorations XII-XVI s. Under the influence of Byzantine style original pendants for the full head dresses consisted of hollow cone and numerous chains have appeared in the dress of the population of Southeastern, Eastern and Central Europe. The main number of such finds are dated to the XII – XIII centuries from the East Europe. As a rule such items are among the archeological monuments of XIII – XIV centuries in the Carpathian-Balkan region. The original types of head dresses which were consisted of diadems with pendants were formed in these regions. According to the writing sources and graphic materials the similar items are also presented in the dresses of the later period before XVI century.

Cuvinte-cheie
Byzantine, pendants, medieval jewellery, influence, diadem