Новые артефакты культуры линейно-ленточной керамики из Сынджерей
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
492 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-21 16:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.2(478) (7)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (181)
SM ISO690:2012
ЛАРИНА, Ольга; ВЯЧЕСЛАВ, Бикбаев; CONDORACHI, Constantin. Новые артефакты культуры линейно-ленточной керамики из Сынджерей. In: Revista Arheologică. 2010, nr. 1(5), pp. 91-97. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1(5) / 2010 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Новые артефакты культуры линейно-ленточной керамики из Сынджерей

CZU: 902/903.2(478)
Pag. 91-97

Ларина Ольга, Вячеслав Бикбаев, Condorachi Constantin
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

Noi artefacte aparţinând culturii band-lineare de la Sîngerei. Articolul de faţă prezintă materiale noi din epoca neoliticului şi culturii ceramicii bandlineare. Acestea au fost descoperite în oraşul Sîngerei, Rep. Moldova. Este vorbă de o daltă clasică de tip Schuhleisteikeil şi de un fragment de statuetă antropomorfă. Până în prezent în spaţiul prutoistrean se cunoaşte numai o singură statuetă reprezentând o figură umană atribuită culturii ceramicii bandlineare.

Статья посвящена публикации новых уникальных материалов эпохи неолита культуры линейно-ленточной керамики (КЛЛК). Они были случайно найдены в городе Сынджерей Респ. Молдова. Представлены классическим по форме колодковидным долотом типа Schuhleistenkeil и фрагментом антропоморфной статуэтки. Это, пока, единственное достоверное изображение лика человека КЛЛК в Пруто-Днестровском междуречье.

Neue Artefacte der Linearbandkeramischen Kultur aus Sîngerei. Im vorliegenden Bericht stellt die Autorin einzigartiges Material aus dem Neolithikum und aus der Linearbandkeramischen Kultur vor. Die Artefakte wurden im Stadt Sîngerei in der Republik Moldau entdeckt und bestehen aus einem Meißel des Typus Schuhleistenkeil und einem Fragment einer anthropomorphischen Statuette. Derzeit gibt es nur einen einzigen Fund einer Statuette mit abgebildetem Menschengesicht, die aus der Linearbandkeramischen Kultur stammt und im Gebiet zwischen Prut und Nister entdeckt wurde.

Cuvinte-cheie
Neolithik, Linearbandkeramischen Kultur, Sîngerei, Artefakte, Statuette

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Tcaci, I.</dc:creator>
<dc:date>2013-10-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Tratamentul tradiţional, suplimentat cu acid hialuronic, comparativ cu tratamentul tradiţional, reduce statistic semnificativ ridurile fine, unele caracteristici clinice cutanate, valorile medii ale scalelor de evaluare clinică a eficacităţii şi siguranţei tratamentului. Ameliorarea estetică a pielii, de asemenea, este semnificativ mai eficientă după administrarea tratamentului tradiţional, suplimentat cu acid hialuronic.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>Traditional treatment supplemented with hyaluronic acid, compared to traditional treatment, statistically signifi cantly
reduces fine wrinkles, some skin clinical features, and mean value of the clinical scales for assessment efficacy and safety
of the treatment. Improve the skin aesthetic is also significantly better after traditionally treatment supplemented with hyaluronic acid.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'>Дополнение традиционного метода лечения гиалуроновой кислотой, по сравнению с традиционным лечением, статистически достоверно уменьшает мелкие морщины, некоторые клинические кожные признаки, средние значения шкал клинической оценки эффективности и безопасности лечения. Эстетичное улучшение кожи также более значительно после традиционного лечения дополненного гиалуроновой кислотой.</dc:description>
<dc:source>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale 38 (2) 206-211</dc:source>
<dc:subject>Îmbătrânirea pielii</dc:subject>
<dc:subject>modifi cări cutanate cronologice</dc:subject>
<dc:subject>riduri fi ne</dc:subject>
<dc:subject>riduri grosiere</dc:subject>
<dc:subject>acid hialuronic</dc:subject>
<dc:title>Eficienţa tratamentului complex tradiţional
şi a includerii în schemele de tratament a pielii îmbătrânite a acidului hialuronic</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>