Diagnosticul contemporan şi managementul chirurgical al pseudochistului cefalopancreatic complicat
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
531 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-13 11:06
SM ISO690:2012
HOTINEANU, Vladimir; CAZAC, Anatol; HOTINEANU, Adrian; PRIPA, Valeriu; COTONEŢ, Alexei. Diagnosticul contemporan şi managementul chirurgical al pseudochistului cefalopancreatic complicat . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2009, nr. 4(10), pp. 54-60. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(10) / 2009 / ISSN 1857-1719

Diagnosticul contemporan şi managementul chirurgical al pseudochistului cefalopancreatic complicat

Pag. 54-60

Hotineanu Vladimir, Cazac Anatol, Hotineanu Adrian, Pripa Valeriu, Cotoneţ Alexei
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Diagnosis and treatment of patients with complicated forms of cephalic pancreatic pseudocysts The experience of complex treatment of 121 (82,89%) patients with complicated forms of cephalic pancreatic pseudocysts during the period 1990-2008 years is presented. By surgical treatment in 95 cases (96,93%): I group 37 (97,36%) cases, II group – 58 (96,66%) cases was removed or considerably decreased algic syndrome, improved general human station. The same were managed obstructive jaundice ilens.

Lucrarea prezintă rezultatele unui studiu de diagnostic şi management chirurgical în perioada 1990-2008 aplicat unui lot de 121 (82,89%) pacienţi cu pseudochist cefalopancreatic complicat În rezultatul tratamentului chirurgical în 95 cazuri (96,93%) : I grupă- 37 (97,36%) cazuri, II grupă – 58 (96,66%) cazuri s-a remarcat diminurea considerabilă a sindromului algic, îmbunătăţirea stării generale. S-a reuşit tratarea icterului mecanic şi a ileusului duodenal.