Contribuţia cooperaţiei de consum în realizarea produsului turistic prin satisfacerea nevoilor de turism ale populaţiei rurale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
343 0
SM ISO690:2012
MUŞTUC, Svetlana; BACIU-CAZACU, Ala; SITNICENCO, Viorica. Contribuţia cooperaţiei de consum în realizarea produsului turistic prin satisfacerea nevoilor de turism ale populaţiei rurale . In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2012, nr. 11, pp. 200-205. ISSN 1857-1239.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Numărul 11 / 2012 / ISSN 1857-1239

Contribuţia cooperaţiei de consum în realizarea produsului turistic prin satisfacerea nevoilor de turism ale populaţiei rurale

Pag. 200-205

Muştuc Svetlana, Baciu-Cazacu Ala, Sitnicenco Viorica
 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2013


Rezumat

Based on the fulfilled research there were evaluated the deficiencies in: the cultural-artistic potential of the Republic of Moldova, rural tourism, ecologic tourism, health and beauty tourism, accommodation structures, marketing and tourists’ promotion. At the same time the object of the research served the pilot zone Calarasi for which there were suggested strategic directions of development.

Cuvinte-cheie
rural tourism,

ecologic tourism, consumer co-operation, national patrimony,

tourists