Peritextul electronic al e-publicaţiei ştiinţifice: clic pe link
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
755 13
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-05 09:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.55:81'42 (1)
Interacțiune om-calculator. Interfața om-mașină. Interfața utilizator. Mediul utilizatorului (27)
Lingvistică. Limbi (3139)
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Elena; COJOCARU, Irina. Peritextul electronic al e-publicaţiei ştiinţifice: clic pe link . In: Intellectus. 2011, nr. 2, pp. 86-98. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2011 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Peritextul electronic al e-publicaţiei ştiinţifice: clic pe link

CZU: 004.55:81'42
Pag. 86-98

Ungureanu Elena1, Cojocaru Irina2
 
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Peritextul publicaţiei ştiinţifice electronice constă din următoarele câmpuri: autor, titlu, afiliere (instituţie), adnotare, publicaţii în care a fost citat textul în cauză, număr de accesări, factor de impact, bibliografie şi webografie, link etc. Toate aceste componente trebuie studiate pentru a fi incluse în instrumentele bibliometrice online care vor fi elaborate de instituţiile abilitate şi care vor introduce într-un circuit mult mai activ publicaţiile naţionale, iar ulterior şi în cadrul celor internaţionale, într-un dialog continuu al textelor ştiinţifi ce. Spaţiul electronic, care este unul nelimitat, pentru o navigare mai uşoară în oceanul de informaţii – are nevoie de peritext la fel de mult ca şi de textul propriu-zis. Motoarele de căutare substituie munca bibliotecarilor tradiţionali, punând la dispoziţia utilizatorilor în timp record şi într-o cantitate uriaşă informaţia solicitată. Rolul hypertextului în această reţea globală informaţională şi locul peritextului şi al linkului în cadrul hypertextului sunt extrem de importante în economia (hyper)textului din perspectiva teoriilor moderne.

The peritext of the electronic scientific publication consists of the following fields: author, title, affiliation (institution), annotation, publications in which has been quoted the text in question, number of visits, impact factor, bibliography and webography, link etc. All these components must be studied in order to be included in the online bibliometric tools which will be developed by the relevant institutions and will enter into a more active circuit the national publications, and later in the international ones, in a continuous dialogue of scientific texts. The electronic space, which is unlimited, for an easier navigation in the ocean of information – requires the peritext as much as the text itself. Search engines replace traditional librarians’ work, providing users in a record time and a huge amount with the requested information. The role of hypertext in this global network and information and the place of the peritext and link in the hypertext are extremely important in the (hyper)text economy from the perspective of modern theories

Cuvinte-cheie
paratext, extratext,

peritext, epitext,

intertext