Romii lăieşi-ciori din municipiul Bălţi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
682 13
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-23 17:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
39(=214.58)(478) (8)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (729)
SM ISO690:2012
DUMINICA, Ion. Romii lăieşi-ciori din municipiul Bălţi. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2010, nr. 8, pp. 90-92. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 8 / 2010 / ISSN 1857-2049

Romii lăieşi-ciori din municipiul Bălţi

CZU: 39(=214.58)(478)
Pag. 90-92

Duminica Ion
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

În cadrul acestui articol se face o descriere etnosocială a comunităţii romilor lăieşi-ciori din municipiul Bălţi. Este descrisă onomastica tradiţională, modul de viaţă şi ocupaţile specifice comunităţii date: fierăria, geambaşia, confecţionarea de pieptene, bijuterii, comerţul ambulant etc. La sfârşitul articolului, se face o comparaţie dintre cauzele sărăciei, prezente în comunitatea romilor ciori la începutul secolului al XXI-lea şi cele ale moldovenilor, la începutul secolului al XX-lea, printre care: lipsa unor studii calificate, beţia, risipa etc.

В данной статье автор описывает этносоциальную жизнь ромов лэешчиорь из муниципия Бэлць. Описывается традиционная ономастика, образ жизни и занятия, характерные для данной общности: кузнечное дело, торговля лошадьми, изготовление гребней, бижутерии, уличная торговля и т.д. В конце статьи проводится сравнение причин бедности, характерных для общности ромов-чиорь в начале XXI века и молдаван в начале XX века, среди которых отсутствие качественного образования, пьянство, расточительность и т.д.

The article describes ethno-social life of the Romany laiesi-ciori community of municipal Baltsi. The author considers traditional onomastics, way of life and occupations specific for the community: blacksmith’s work, horse trade, comb and jewellery manufacturing, streettrading, etc. At the end of the article the author compares the causes of poverty in the community of Romany-ciori in early XXI-th century with those of the Moldovans in early XX-th century. The lack of qualitative education, hard drinking, wastefulness, etc. are among them.

Cuvinte-cheie
romi lăieşi, romi ciori, geambaşia, sărăcia, onomastica tradiţională