Concepţia despre om în sentimentalism
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
528 19
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-27 20:30
SM ISO690:2012
TARABURCA, Emilia. Concepţia despre om în sentimentalism. In: Metaliteratură. 2005, nr. 11, pp. 95-98. ISSN 1857-1905.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Metaliteratură
Numărul 11 / 2005 / ISSN 1857-1905

Concepţia despre om în sentimentalism

Pag. 95-98

Taraburca Emilia
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-23333</doi_batch_id>
<timestamp>1638601038</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Filologie al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Metaliteratură</full_title>
<issn media_type='print'>18571905</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2005</year>
</publication_date>
<issue>11</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Concepţia despre om în sentimentalism</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Emilia</given_name>
<surname>Taraburca</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2005</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>95</first_page>
<last_page>98</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>