Faust sau Don Juan? (Filosofia exilului)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
253 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-01 11:43
SM ISO690:2012
CIMPOI, Mihai. Faust sau Don Juan? (Filosofia exilului) In: Metaliteratură. 2001, nr. 4, pp. 54-58. ISSN 1857-1905.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Metaliteratură
Numărul 4 / 2001 / ISSN 1857-1905

Faust sau Don Juan? (Filosofia exilului)

Pag. 54-58

Cimpoi Mihai
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2013


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Lungu, V.A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Tiraspol, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Familia între valorile moral-spirituale şi valorile economice</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2014</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-2103</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>valoare</subject>
<subject>familie</subject>
<subject>valori morale</subject>
<subject>valori economice.</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>173+316.356.2</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2014-07-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Societatea de azi trece printr-o gravă criză morală şi spirituală. Omul, cu multiple nevoi personale, este determinat să aleagă din realitate ceea ce-i este potrivit, dar trăieşte totodată în diferite colectivităţi, grupuri care îi impun anumite criterii de alegere şi decizie. Un astfel de grup care predetermină valorile morale ale unui individ este familia care, istoriceşte, atestă că epocile de prosperitate şi de putere a popoarelor coincid întotdeauna cu cele de puritate şi solidaritate a vieţii familiale. Şi invers, corupţia şi degradarea vieţii sociale sunt contemporane cu degradarea moral-spirituală a familiei. De aici şi necesitatea educării şi axării pe valorile moral-spirituale.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Today's society is going through a serious moral and spiritual crisis. Man with multiple personal needs is determined to choose the reality that which is right, but also he is living in different communities, groups that require certain criteria of choice and decision. So group that predetermines an individual's moral values is the family, which presents the historical century of prosperity and power of the people always coincide with the purity and solidity of family life. Conversely, corruption and degradation of social life are contemporary moral and spiritual degradation of the family. Hence the need for education and focusing on moral and spiritual values.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>