Asigurarea de către furnizori a securităţii şi integrităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice. Aspecte privind reglementarea
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
513 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-10 10:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.95:004.7(478) (1)
Drept administrativ (1124)
Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare (311)
SM ISO690:2012
GASNAŞ, Iurie. Asigurarea de către furnizori a securităţii şi integrităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice. Aspecte privind reglementarea . In: Intellectus. 2013, nr. 1, pp. 32-37. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Asigurarea de către furnizori a securităţii şi integrităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice. Aspecte privind reglementarea
CZU: 342.95:004.7(478)

Pag. 32-37

Gasnaş Iurie
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Societatea noastră trece rapid într-o nouă fază de dezvoltare, pe drumul către o societate informaţională ubicuă, în care tot mai multe dintre activităţile de zi cu zi ale cetăţenilor se bazează pe utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC), precum şi pe reţelele de comunicaţii electronice. Încrederea reprezintă o componentă vitală a succesului noii societăţi informaţionale, aceasta se referă de asemenea la experienţele utilizatorilor finali şi la necesitatea de a le respecta viaţa privat. De aceea, securitatea reţelelor şi a informaţiilor nu trebuie considerată drept o chestiune pur tehnică.

Our society is rapidly moving to a new phase of development, towards a ubiquitous information society, where more and more of the daily activities of the citizens are based on the use of Information and Communication Technologies (ICT) and the electronic communication networks. Trust is a vital component of the success of the new information society; trust also relates to the experiences of end-users and the need to respect their privacy, therefore, network and information security should not be seen as a purely technical matter.

Cuvinte-cheie
societate informaţională,

sectorul comunicaţiilor electronice, interesele şi drepturile utilizatorilor finali