RECENZIE la monografia „Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creştere a Calităţii Vieţii” Autor: dr. conf. univ. Svetlana Gorobievschi, Universitatea Tehnică a Moldovei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
702 14
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-24 19:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.59:338.2+316.344.2 (1)
Avuție națională. Averea (patrimoniul) statului. Produs social. Bilanț economic. Estimarea produsului național (129)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (270)
Structură socială. Societatea ca sistem social (677)
SM ISO690:2012
COTELNIC, Ala. RECENZIE la monografia „Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creştere a Calităţii Vieţii” Autor: dr. conf. univ. Svetlana Gorobievschi, Universitatea Tehnică a Moldovei . In: Economica. 2013, nr. 1(83), pp. 127-129. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 1(83) / 2013 / ISSN 1810-9136

RECENZIE la monografia „Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creştere a Calităţii Vieţii” Autor: dr. conf. univ. Svetlana Gorobievschi, Universitatea Tehnică a Moldovei

CZU: 330.59:338.2+316.344.2
Pag. 127-129

Cotelnic Ala
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-22723</doi_batch_id>
<timestamp>1632064083</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Studii Economice din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Economica</full_title>
<issn media_type='print'>18109136</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<issue>1(83)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>RECENZIE la monografia „Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creştere a Calităţii Vieţii” Autor: dr. conf. univ. Svetlana Gorobievschi, Universitatea Tehnică a Moldovei
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ala</given_name>
<surname>Cotelnic</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>127</first_page>
<last_page>129</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>