Unele aspecte ale co-infecţiei TB/HIV în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
615 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-20 14:31
SM ISO690:2012
SAIN, Dumitru; IAVORSCHI, Constantin; HAIDARLÎ, Ion; TUDOR, Elena; RÎVNEAC, Lidia; NALIVAICO, Nicolae; ALEXANDRU, Sofia; ŢÎMBALARI, Tatiana; IONAŞCU, Gabriela. Unele aspecte ale co-infecţiei TB/HIV în Republica Moldova . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 4(36), pp. 52-54. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011

Unele aspecte ale co-infecţiei TB/HIV în Republica Moldova

Pag. 52-54

Sain Dumitru, Iavorschi Constantin, Haidarlî Ion, Tudor Elena, Rîvneac Lidia, Nalivaico Nicolae, Alexandru Sofia, Ţîmbalari Tatiana, Ionaşcu Gabriela
 
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Infecţia HIV este un factor de bază care influenţează negativ eficienţa controlului tuberculozei. Riscul dezvoltării tuberculozei la persoanele HIV-pozitive în medie este de 50% pe parcursul întregii vieţi. Actualmente, circa 30% de decese ale pacienţilor seropozitivi se produc prin tuberculoză. Este estimat că 1% din toate cazurile noi de tuberculoză, sunt co-infectate HIV. Până în 2000 cazurile de co-infecţie erau unice, începând cu anul 2003 s-a remarcat o creştere geometrică a cazurilor de co-infecţie TB/HIV. Prevalenţa HIV la pacienţii cu tuberculoză era de 2,65% în anul 2008, în unele comunităţi (mun. Bălţi şi Tiraspol, penitenciare) rata co-infecţiei depăşeşte 5% din prevalenţa tuberculozei. Au fost depistate circa 200 cazuri de co-infecţie TB/HIV, din care 12 cu tuberculoză multidrog-rezistentă. Conform standardelor naţionale, fiecare pacient cu tuberculoză, caz nou este testat pentru HIV. Testarea este gratuită şi se efectuează doar cu asentimentul pacientului. În anul 2006, din 2906 pacienţi cu tuberculoză testaţi pentru HIV, 19 au fost depistaţi HIV-pozitivi. Conform studiului la pacienţii cu tuberculoză, efectuat în perioada 2007-2008, seroprevalenţa HIV a fost estimată de 3,48%.

HIV infection is one of the main factors that negatively influence the effectiveness of tuberculosis (TB) control. The risk of developing TB in HIV-positive is 50% throughout their lives. Currently, about 30% of mortality cases among HIV-positive patients are caused by tuberculosis. It is estimated that 1% of all new cases of TB are co-infected with HIV. The cases of co-infection had been unique before 2000, since 2003 there has been a geometric increase in cases of co-infection TB/HIV. HIV prevalence in TB patients was 2,6% in 2008. In some communities (Balti and Tiraspol, Prisons) co-infection rate exceeds 5% of TB prevalence. There were detected around 200 cases of co-infection TB/HIV, 12 of them with multidrug-resistant tuberculosis. According to national standards, each TB patient registered for the first time is tested for HIV. HIV testing is done only with the consent of the patient. In 2006, 2,906 TB patients tested for HIV, 19 - were HIVpositive. According to a study conducted in 2007-2008, an HIV-infected tuberculosis patient was 3.48%.

ВИЧ-инфекция негативно сказывается на основных факторах эффективной борьбы с туберкулезом. Риск развития туберкулеза у ВИЧ-инфицированных составляет 50% в течение средней продолжительности жизни. В настоящее время около 30% случаев смерти среди ВИЧ-инфицированных пациентов, вызваны туберкулезом. Подсчитано, что у 1,0% всех новых случаев туберкулеза зарегистрирована сочетанная ВИЧ- инфекция. До 2000 года случаи сочетанной инфекции являлись уникальными, с 2003 года наблюдали резкое увеличение случаев сочетанной инфекции TБ/ВИЧ. Распространенность ВИЧ среди больных туберкулезом составляло 2,6% в 2008 году, а в городах Бельцы, Тирасполь и тюрьмах – превышает 5% от распространенности туберкулеза. Было выявлено около 200 случаев сочетанной инфекции ТБ/ВИЧ, включительно 12 с лекарственно-устойчивым туберкулезом. В соответствии с национальными стандартами, каждый новый случай туберкулеза тестирован на ВИЧ-инфекцию. В 2006 году из 2906 тестированных больных туберкулезом, 19 оказались ВИЧ-положительными. По данным исследования проведенного в 2007-2008 гг., распространенность ВИЧ-инфекции у больных туберкулезом составило 3,5%.

Cuvinte-cheie
tuberculoza,

co-infecţie, HIV-infecţie