Pleurezia exsudativă tuberculoasă: Informaţii diagnostice moderne şi eficacitatea tratamentului limfologic nou
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
546 13
Ultima descărcare din IBN:
2018-05-08 17:49
SM ISO690:2012
DJUGOSTRAN, Valeriu; ANTIPA, Vasile; ZLEPCA, Loreta; LEVCENCO, Irina; GARAEVA, Svetlana; POSTOLATI, Galina; CASIAN, Igor; CASIAN, Ana; CONOVALI, Cezara; CALENDA, Olga; REDCOZUBOVA, Galina. Pleurezia exsudativă tuberculoasă: Informaţii diagnostice moderne şi eficacitatea tratamentului limfologic nou . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 4(36), pp. 75-79. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011

Pleurezia exsudativă tuberculoasă: Informaţii diagnostice moderne şi eficacitatea tratamentului limfologic nou

Pag. 75-79

Djugostran Valeriu1, Antipa Vasile1, Calenda Olga, Zlepca Loreta1, Levcenco Irina1, Conovali Cezara, Garaeva Svetlana2, Redcozubova Galina, Postolati Galina2, Casian Igor3, Casian Ana3
 
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы ,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Studiul este prospectiv, monocentric, controlat, descriptiv- intervenţional şi care confi rmă superioritatea unui complex curativ bazat pe metodele limfologiei clinice faţă, doar, de tratamentul existent al pleureziei exsudative tuberculoase.

In a prospective, single-center, controlled, descriptive/invasive study demonstrated the superiority of a new treatment technique based on the methods of all-clinical Lymphology, over existing treatments.

В проспективном, одноцентровом контролируемом, описательном/инвазивном исследовании показано превосходство новой лечебной технологии, основанной на методах общеклинической лимфологии, над существующими.

Cuvinte-cheie
Complex curativ; metodele limfologiei clinice şi pleureziei exudative tuberculoase