Influenţa insuficienţei cardiace asupra nivelului sanguin al NT-proBNP (Porţiune n-terminală a lanţurilor proBNP) într-un eşantion de gravide
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
391 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-05 08:44
SM ISO690:2012
. Influenţa insuficienţei cardiace asupra nivelului sanguin al NT-proBNP (Porţiune n-terminală a lanţurilor proBNP) într-un eşantion de gravide . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 4(36), pp. 189-192. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011

Influenţa insuficienţei cardiace asupra nivelului sanguin al NT-proBNP (Porţiune n-terminală a lanţurilor proBNP) într-un eşantion de gravide

Pag. 189-192

 
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

NT-proBNP persistă în serul sangvin al gravidelor sănătoase şi creşte în funcţie de severitatea insuficienţei cardiace. Nivelul acestei peptide se majorează concomitent cu creşterea termenului de graviditate şi se reduce după naştere, indiferent de prezenţa sau absenţa insuficienţei cardiace. Aceste rezultate sugerează că scăderea funcţiei miocardice şi agravarea fibrozei, dilatarea şi hipertrofi a miocardică pot contribui la creşterea nivelului de NT-proBNP. Determinarea nivelului de NT-proBNP este un test extrem de specific, oferă perspective noi şi importante în diagnosticul, pronosticul şi prevenirea primară a insuficienţei cardiace.

NT-proBNP persists in blood serum of healthy pregnant women and increases depending on the severity of heart failure. The level of this peptide is increased while increasing the term of pregnancy and is reduced after birth, regardless of the presence or absence of heart failure. These results suggest that decreased myocardial function and worsening fibrosis, dilatation and myocardial hypertrophy may contribute to higher levels of NT-proBNP. Determination of NT-proBNP level is a highly specifi c test, provides important new insights in diagnosis, prognosis and primary prevention of heart failure.

NT-proBNP выявляется в сыворотке крови здоровых беременных женщин и его уровень увеличивается с тяжестью сердечной недостаточности. Уровень этого пептида повышается при увеличении срока беременности и уменьшается после рождения, независимо от наличия или отсутствия сердечной недостаточности. Эти результаты позволяют предположить, что снижение функции миокарда и усугубление фиброза, дилатация и гипертрофия миокарда может способствовать росту уровня NT-proBNP. Определение уровня NT-proBNP является весьма специфическим тестом, способствующим диагностике, прогнозу и первичной профилактике сердечной недостаточности.

Cuvinte-cheie
Insufi cienţă cardiacă,

NT-proBNP, gravide sănătoase