Afectarea pulmonară la persoanele HIV-infectate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
550 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-03 16:39
SM ISO690:2012
RUSU, Doina; BOTNARU, Victor; HAIDARLÎ, Ion. Afectarea pulmonară la persoanele HIV-infectate . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 4(36), pp. 54-58. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011

Afectarea pulmonară la persoanele HIV-infectate

Pag. 54-58

Rusu Doina1, Botnaru Victor2, Haidarlî Ion1
 
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Infecţia HIV rămâne una dintre cele mai importante pandemii până în prezent. Infecţiile pulmonare sunt în continuare bolile care, cel mai frecvent, pun în evidenţă SIDA. Au fost analizaţi pacienţii HIV-infectaţi, spitalizaţi pe parcursul anului 2011 în una din secţiile de ftiziopneumologie a IFP „Chiril Draganiuc”, în scopul evidenţierii cauzelor mai frecvente de afectare pulmonară. Afectarea pulmonară la persoanele HIV-infectate deseori este determinată de infecţia tuberculoasă, precum şi de infecţiile oportuniste (în special infecţiile fungice).

HIV infection remains one of the most important global health problems. Pulmonary infections remain a leading cause of morbidity and mortality in patients with HIV, and the most important AIDS-related infections. We analyzed the patients with HIV admitted to Phthisiopneumology Institute during 2011. Pulmonary involvement, in people living with HIV, frequently is due to tuberculosis, as well as opportunistic infections (mainly fungal).

Эпидемия ВИЧ/СПИД в настоящий момент рассматривается как одна из наиболее серьезных угроз глобальному развитию, безопасности и благополучию. Респираторные инфекции частые индикаторы СПИДа. C целью выявления наиболее частых причин поражения легких при ВИЧ-инфекции были проанализированы истории болезней ВИЧ-инфицированных пациентов, госпитализированных в 2011 году в отделение Фтизиопневмологии ИФП “Кирилл Драганюк”. Сделан вывод о том что туберкулёз и оппортунистические инфекции (чаще грибковые) являются частой причиной поражения лёгких у ВИЧ-инфицированных.

Cuvinte-cheie
Infecţia HIV,

afectare pulmonară, infecţii oportuniste

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Maximenco, L.</creatorName>
<affiliation>Centrul psiho-socio-pedagogic, Chișinău, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Gorea, S.</creatorName>
<affiliation>Centrul psiho-socio-pedagogic, Chișinău, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Repercusiunile multiple ale divorțului</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2015</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-933-80-3</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>divorţ</subject>
<subject>părinţi</subject>
<subject>copii</subject>
<subject>trauma</subject>
<subject>incertitudine</subject>
<subject>instabilitate</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2015</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Subiectul divorțului și impactul lui asupra copiilor nu mai este o noutate, acest segment a fost explorat &icirc;n timp de diverși specialiști. &Icirc;n mediul educațional se pune un accent deosebit pe formarea psihologilor și diriginților &icirc;n lucrul cu copii ai căror părinți sunt &icirc;n divorț. Totodată implicarea actorilor educaționali &icirc;n reabilitarea și adaptarea socială a copiilor &icirc;n urma divorțului răm&acirc;ne a fi &icirc;n mare parte superficială cu tentă oficială (includerea copiilor &icirc;n grupul de risc). Starea psiho-comportamentală a copiilor nu &icirc;nt&acirc;rzie a exterioriza niște manifestări diferite de cele de p&acirc;nă la divorț. &Icirc;n multe familii &icirc;nsăși părinții nu au conștientizat și acceptat situația pentru a o depăși, astfel copii primesc o traumă dublă: de la plecarea unuia dintre părinți și starea psihologică neechilibrată a părintelui &icirc;n grija căruia răm&acirc;ne copilul. &Icirc;n articol sunt descrise etapele firești pe care le trăiește copilul &icirc;n urma divorțului &icirc;n dependență de particularitățile de v&acirc;rstă. Informarea cadrelor didactice despre specificul de manifestare psiho-comportamentală a copiilor &icirc;n urma divorțului ar facilita identificarea precoce a comportamentului autodistructiv, astfel pre&icirc;nt&acirc;mpin&acirc;nd multe din consecințele nocive pentru viața psihică și socială a copiilor din familiile &icirc;n divorț. &nbsp;</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The subject of divorce and its impact on children is no longer a novelty, this segment being explored by many specialists. The educational environment make a strong emphasis in training the psychologists and teachers-supervisors in working with children whose parents are divorcing. At the same time the implication of educational actors in rehabilitation and social adaptation of the children after divorce remains superficial at the official level (children are included in the risk group). The psycho-behavioral state of the children is externalized through different manifestations till the divorce. In many families the parents themselves didn&rsquo;t realize and accept the situation in order to overcome it, so these children get a double trauma, the departure of one parent and the parent unbalanced psychological condition which remains caring for child. The article describes the usual stages experienced by children after divorce &nbsp;35 &nbsp;depending on the particularities of age. Informing teachers about specific manifestation of psycho-behaviour of children after parents&rsquo; divorce would facilitate early identification of such self-destructive behavior obviating many of the harmful consequences for psychic and social state of the children from the families in divorce.<strong> </strong>&nbsp;</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>