Afectarea pulmonară la persoanele HIV-infectate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
568 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-03 16:39
SM ISO690:2012
RUSU, Doina; BOTNARU, Victor; HAIDARLÎ, Ion. Afectarea pulmonară la persoanele HIV-infectate . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 4(36), pp. 54-58. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011

Afectarea pulmonară la persoanele HIV-infectate

Pag. 54-58

Rusu Doina1, Botnaru Victor2, Haidarlî Ion1
 
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Infecţia HIV rămâne una dintre cele mai importante pandemii până în prezent. Infecţiile pulmonare sunt în continuare bolile care, cel mai frecvent, pun în evidenţă SIDA. Au fost analizaţi pacienţii HIV-infectaţi, spitalizaţi pe parcursul anului 2011 în una din secţiile de ftiziopneumologie a IFP „Chiril Draganiuc”, în scopul evidenţierii cauzelor mai frecvente de afectare pulmonară. Afectarea pulmonară la persoanele HIV-infectate deseori este determinată de infecţia tuberculoasă, precum şi de infecţiile oportuniste (în special infecţiile fungice).

HIV infection remains one of the most important global health problems. Pulmonary infections remain a leading cause of morbidity and mortality in patients with HIV, and the most important AIDS-related infections. We analyzed the patients with HIV admitted to Phthisiopneumology Institute during 2011. Pulmonary involvement, in people living with HIV, frequently is due to tuberculosis, as well as opportunistic infections (mainly fungal).

Эпидемия ВИЧ/СПИД в настоящий момент рассматривается как одна из наиболее серьезных угроз глобальному развитию, безопасности и благополучию. Респираторные инфекции частые индикаторы СПИДа. C целью выявления наиболее частых причин поражения легких при ВИЧ-инфекции были проанализированы истории болезней ВИЧ-инфицированных пациентов, госпитализированных в 2011 году в отделение Фтизиопневмологии ИФП “Кирилл Драганюк”. Сделан вывод о том что туберкулёз и оппортунистические инфекции (чаще грибковые) являются частой причиной поражения лёгких у ВИЧ-инфицированных.

Cuvinte-cheie
Infecţia HIV,

afectare pulmonară, infecţii oportuniste