Identificarea unor factori de risc pentru durerea postoperatorie acută intensă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
506 7
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-10 15:44
SM ISO690:2012
BELII, Natalia; ŞANDRU, Serghei; COBÎLEŢCHI, Sergiu; MOGHILDEA, Victoria; CHESOV, Ion; CALPAJIU, Alina; OLEINEAC, Eugeniu; FRUMUZACHI, Elena; VAHNOVAN, Marina. Identificarea unor factori de risc pentru durerea postoperatorie acută intensă . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 3(35), pp. 197-201. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(35) / 2012 / ISSN 1857-0011

Identificarea unor factori de risc pentru durerea postoperatorie acută intensă

Pag. 197-201

Belii Natalia, Şandru Serghei, Cobîleţchi Sergiu, Moghildea Victoria, Chesov Ion, Calpajiu Alina, Oleineac Eugeniu, Frumuzachi Elena, Vahnovan Marina
 
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2013


Rezumat

În pofi da progresului în managementul durerii postoperatorii, prevalenţa pacienţilor cu durere postoperatorie intensă (DPOI) rămâne înaltă, de 24-46%. Pentru o calitate mai bună a managementului durerii postoperatorii, anumiţi factori de risc specifi ci trebuie luaţi în consideraţie. În acest scop, studiul nostru, efectuat pe 92 de pacienţi, a apreciat calitatea de factor de risc pentru următoarele entităţi: catastrofi smul durerii, depresia, durere preoperatorie, durata intervenţiei, anxietatea, intervenţie pe cicatrice preexistentă, consumul intranestezic de fentanil. În studiul nostru, calitatea de factor de risc a fost confi rmată doar pentru anxietate (OR=5,1; CI95=1,44-18,50, p<0,0011). De asemenea, a fost identifi cat un grad mediu de corelare dintre consumul intra-anestezic total de fentanil şi intensitatea durerii postoperatorii (r=0,34; p<0,013).

Despite advances in postoperative pain management field, the prevalence of patients with severe postoperative pain is still high, 24-46%. For a better result, the postoperative pain management should take into consideration some specific risk factors for severe postoperative pain. Early identification of the factors in patients at risk of postoperative pain will allow a more effective intervention and a better management. For this aim, in our study were included 92, in which were evaluated the risk factor capacity of the following entities: pain catastrofizing, depression, preoperative pain, duration of the surgical operation, anxiety, redux, intra-anesthetic fentanil consumption. In our study, anxiety and high intra-anesthetic fentanyl doses were the most common predictors for severe postoperative pain. Also, was found a moderate degree of correlation between the total intra-anesthetic fentanil consumption and postoperative pain intensity.

Несмотря на прогресс в лечении послеоперационной боли, распространенность сильной острой послеоперационной боли (СЩПБ) у пациентов остается высокой, 24-46%. Для улучшения качества послеоперационного обезболивания, нужно принять во внимание специфические факторы риска. С этой целью, мы про- вели исследование на 92 пациентах, дабы оценить являются ли факторами риска следующие: катастрофизм боли, депрессия, предоперационная боль, продолжительность операции, тревожности, операций проводимые на существующих уже послеоперационных шрамах, интра-операционное потребление фентанила. В результате исследования мы смогли доказать что тревожности является фактором риска (OR = 5,1, CI95 = 1,44 до 18,50, р <0,0011). Также была определена средняя степень корреляции между потреблением фентанила во время анестезий и послеоперационной интенсивностью боли (р = 0,34, р <0,013).

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-22556</cfResPublId>
<cfResPublDate>2012-08-01</cfResPublDate>
<cfVol>35</cfVol>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>197</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0011</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/22556</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Identificarea unor factori de risc pentru durerea postoperatorie acută intensă
</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>În pofi da progresului în managementul durerii postoperatorii,
prevalenţa pacienţilor cu durere postoperatorie intensă (DPOI) rămâne înaltă, de 24-46%. Pentru o calitate mai bună a managementului durerii postoperatorii, anumiţi factori de risc specifi ci trebuie luaţi în consideraţie. În acest scop, studiul nostru, efectuat pe 92 de pacienţi, a apreciat
calitatea de factor de risc pentru următoarele entităţi: catastrofi smul durerii, depresia, durere preoperatorie, durata intervenţiei, anxietatea, intervenţie pe cicatrice preexistentă, consumul intranestezic de fentanil. În studiul nostru, calitatea de factor de risc a fost confi rmată doar pentru anxietate (OR=5,1; CI95=1,44-18,50, p<0,0011). De asemenea, a fost identifi cat un grad mediu de corelare dintre consumul intra-anestezic total de fentanil şi intensitatea durerii postoperatorii (r=0,34; p<0,013).</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Despite advances in postoperative pain management field, the prevalence of patients with severe postoperative pain is still high, 24-46%. For a better result, the postoperative pain management should take into consideration some specific risk factors for severe postoperative pain. Early identification of the factors in patients at risk of postoperative pain will allow a more effective intervention and a better management. For this aim, in our study were included 92, in which were evaluated the risk factor capacity of the following entities: pain catastrofizing, depression, preoperative pain, duration of the surgical operation, anxiety, redux, intra-anesthetic fentanil consumption. In our study, anxiety and high intra-anesthetic fentanyl doses were the most common predictors for severe postoperative pain. Also, was found a moderate degree of correlation between the total intra-anesthetic fentanil consumption and postoperative pain intensity.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Несмотря на прогресс в лечении послеоперационной боли, распространенность сильной острой послеоперационной боли (СЩПБ) у пациентов остается высокой, 24-46%. Для улучшения качества послеоперационного обезболивания, нужно принять во внимание специфические факторы риска. С этой целью, мы про-
вели исследование на 92 пациентах, дабы оценить являются ли факторами риска следующие: катастрофизм боли, депрессия, предоперационная боль, продолжительность операции, тревожности, операций проводимые на существующих уже послеоперационных шрамах, интра-операционное потребление фентанила. В результате исследования мы смогли доказать что
тревожности является фактором риска (OR = 5,1, CI95 = 1,44 до 18,50, р <0,0011). Также была определена средняя степень корреляции между потреблением фентанила во время анестезий и послеоперационной интенсивностью боли (р = 0,34, р <0,013).</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-29050</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12023</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-19400</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-36788</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-36783</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-36789</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-35975</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-36790</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-36791</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-29050</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-29050-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Belii</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Natalia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12023</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12023-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Şandru</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Serghei</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-19400</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-19400-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cobîleţchi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Sergiu</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-36788</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-36788-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Moghildea</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Victoria</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-36783</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-36783-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Chesov</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ion</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-36789</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-36789-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Calpajiu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Alina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-35975</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-35975-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Oleineac</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Eugeniu</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-36790</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-36790-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Frumuzachi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Elena</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-36791</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-36791-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-08-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Vahnovan</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Marina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>