Hipertensiunea venoasă asociată cu acces vascular permanent pentru hemodializa programată
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
346 0
SM ISO690:2012
VASILIEV, Andrei. Hipertensiunea venoasă asociată cu acces vascular permanent pentru hemodializa programată . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 3(35), pp. 110-114. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(35) / 2012 / ISSN 1857-0011

Hipertensiunea venoasă asociată cu acces vascular permanent pentru hemodializa programată

Pag. 110-114

Vasiliev Andrei
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013


Rezumat

Stenoza venoasă centrală reprezintă o complicaţie frecventă a accesului vascular permanent. Una dintre formele clinice a complicaţiilor stenotice şi/sau obstructive a venelor centrale reprezintă hipertensiunea venoasă. Actualmente metodele de corecţie a acestui tip de complicaţii sunt controversate. Pentru alegerea metodei de corecţie este importantă aprecierea localizării exacte şi extinderii stenozei. Această revista a literaturii de specialitate include aspectele etiologice, fi ziopatologice a hipertenziei venoase şi metodele de corecţie ale acestora.

Central vein stenosis is the most common complications of hemodialysis vascular access. One of the clinical manifestations of stenotic and / or obstructivechanges in the central veins is venous hypertension. A method of correction of this type of complication at the moment is still controversial. In selection the most effective form of correction, priority importance to determine the exact localization and length of stenosis. This literature review includes the etiological and pathophysiological aspects of venous hypertension, and basic types of correction.

Центральный венозный стеноз является достаточно распространенным осложнением постоянного сосудистого доступа. Одним из клинических проявлений стенотических и/или обструктивных изменений центральных вен является венозная гипертензия. Методы коррекции данного вида осложнений, на данный момент остаются противоречивыми. В выборе наиболее эффективного вида коррекции, первостепенное значение имеет определение точной локализации и протяженности стеноза. Данный обзор литературы включает в себя этиологические и патофизиологические аспекты развития венозной гипертензии, а также основные виды их коррекции.