Controlul leziunilor (damage control) în tratamentul pacienţilor politraumatizaţi (Revista literaturii)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
436 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-20 11:35
SM ISO690:2012
CROITOR, Petru; KUSTUROV, Vladimir; KUSTUROVA, Anna; HÎNCOTA, Dumitru. Controlul leziunilor (damage control) în tratamentul pacienţilor politraumatizaţi (Revista literaturii) . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 3(35), pp. 151-155. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(35) / 2012 / ISSN 1857-0011

Controlul leziunilor (damage control) în tratamentul pacienţilor politraumatizaţi (Revista literaturii)

Pag. 151-155

Croitor Petru, Kusturov Vladimir, Kusturova Anna, Hîncota Dumitru
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2013


Rezumat

Controlul leziunilor este tactica de tratament a pacienţilor politraumatizaţi grav cu risc major pentru viaţă, conform căreea în dependenţă de gravitatea stării traumatizatului apreciată după indicii obiectivi în perioada precoce se folosesc numai acele metode care nu conduc la înrăutăţirea serioasă a stării pacientului. Controlului leziunilor ortopedice se supun politraumatizaţii cu gravitatea generală a traumei conform ISS mai mult de 20 de baluri, în prezenţa traumatismelor serioase a cutiei toracice, craniului, organelor abdominale şi spaţiului retroperitoneal.

Damage control tactic treatment is grave risk of major trauma patients for life, that depending on the severity of traumatizatului judged by objective indices in the early use only those methods that do not lead to serious deterioration of the condition. Damage control orthopedic politraumatizaţii subject to general severity of trauma according to ISS more than 20 balls, in the presence of serious injuries to the chest, skull, abdominal organs and retroperitoneal space.

Контроль повреждений есть тактика лечения жизнеопасных и критических политравм, согласно которой в зависимости от тяжести состояния пострадавшего, оцененной по объективным показателям, в раннем периоде применяются только те методы, которые не вызывают серьезного ухудшения состояния пациента. Контролю ортопедических повреждений подлежат пострадавшие с общей тяжестью травмы по ISS более 20 балов при наличии серьезных травм груди, черепа, органов живота и забрюшинного пространства.