Eficienţa tratamentului chirurgical al defectelor de continuitate a osului mandibular cu ajutorul plăcilor reconstructive din titan
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
393 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-19 13:31
SM ISO690:2012
RADZICHEVICI, Mihail; RUSU, Natalia; GULPE, Alexei. Eficienţa tratamentului chirurgical al defectelor de continuitate a osului mandibular cu ajutorul plăcilor reconstructive din titan . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 2(34), pp. 172-175. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(34) / 2012 / ISSN 1857-0011

Eficienţa tratamentului chirurgical al defectelor de continuitate a osului mandibular cu ajutorul plăcilor reconstructive din titan

Pag. 172-175

Radzichevici Mihail, Rusu Natalia, Gulpe Alexei
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

The reconstruction of the mandible defects, by the titanic reparative plate, with the soldered titanic joint implants to it, is performed for the purpose of the esthetic face look preservation and reconstruction of mastication function. From our clinic practical experience during the study of treatments cases of posttraumatic osteomyelitis we turn our attention to surgical treatment, as consequence we can achieve a satisfactory stability of fragments to which is necessary the fi xation with the help of importable reconstructive plate. This type of treatment reduces the treatment duration considerable by the side of traditional methods – necroectomya and intermaxilla immobilization.

Восстановление дефекта нижней челюсти титановой реконструктивной пластинкой с припаянными к ней имплантами титановой спайкой осуществляется с целью сохранения эстетического вида лица и восстановления функции жевания. Из нашего клинеческого опыта, изучив случаи лечения посттравматического и токсического остеомиелита нижней челюсти, особенно после некрэктомии появляются нарушения целостности костной ткани нижней челюсти, акцентируем вни- мание на хирургическое лечение, в результате которого можно получить хорошую стабильность костных фрагментов, которую можно осуществить реконструктивной пластинкой. Фиксация костных фрагментов с помощью титановых реконструктивных пластинок значительно снижает длительность лечения и ведет к ранней функциональной реабилитации по сравнению с традици- онными методоми – некретомией и иммобилизацией челюстей.

Restabilirea defectului de continuitate a mandibulei cu placă reconstructivă din titan şi fi xarea de ea a implantelor dentare, cu protezare ulterioară prin construcţii fixe, este realizată în scopul restabilirii funcţiilor estetică şi masticatoare. Din experienţa clinicii noastre, studiind cazurile de tratament al osteomielitelor posttraumatice şi toxice ale mandibulei, mai ales când în urma sechestrectomiei apar soluţii de continuitate a osului mandibular, atragem atenţia asupra tratamentului chirurgical, în urma căruia am putea obţine o stabilitate satisfăcătoare a fragmentelor, la care este indispensabilă fi xarea cu plăci rigide reconstructive. Fixarea fragmentelor cu ajutorul plăcilor reconstructive din titan reduce considerabil durata tratatmentului şi permite o reabilitare funcţională timpurie comparativ cu metodele tradiţionale – sechestrectomia şi imobilizarea intermaxilară.