L’autorité de la chose jugée des arrêts de la CEDH
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
407 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-21 23:43
SM ISO690:2012
BENEŞ, Olga. L’autorité de la chose jugée des arrêts de la CEDH . In: Studii Juridice Universitare. 2011, nr. 1-2, pp. 56-60. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2 / 2011 / ISSN 1857-4122

L’autorité de la chose jugée des arrêts de la CEDH

Pag. 56-60

Beneş Olga
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

D'un point de vue national, le problème se présente de la manière suivante : on doit définir le fondement juridique sur lequel repose l'obligation pour les juridictions nationales de respecter et donc d'appliquer le droit de la Convention dans sa « réalité » jurisprudentielle. Ainsi posée, la question ne fait pas l'unanimité car le fait même d'obliger le juge national à suivre la jurisprudence européenne suscite des controverses. Et ceci y compris les cas de figure où la Convention a été incorporée dans un ordre national. De plus, le « flou » de la terminologie complique encore les choses (portée ou effets des arrêts de la Cour de Strasbourg et même effet direct des décisions en droit interne).

Din puncul de vedere al dreptului naţional, problema se pune în felul următor: trebuie să se definească baza juridică a obligaţiei pentru jurisdicţiile naţionale de a respecta şi deci, de a aplica dreptul Convenţiei în realitatea sa jurisprudenţială. Formulată astfel, întrebarea nu obţine un răspun unanim deoarece însăşi faptul de a obliga judecătorul naţional să respecte jurisprudenţa europeană suscită anumite controverse. Şi aceasta în cazul în care Convenţia a fost incorporată în ordinea naţională. Mai mult, incertitudinea terminologiei folosite complica şi mai mult lucrurile referitoare la întinderea sau efectele hotărârilor de la Strasbourg şi chear efectul direct al deciziilor în dreptul intern.

Cuvinte-cheie
l’autorité de la chose jugée, les effets des arrêts de la Cour, l’ordre juridique, le champ d’application