Incursiuni teoretice asupra funcţiilor contractului de factoring
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
300 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-01 10:54
SM ISO690:2012
RUSU, Ion. Incursiuni teoretice asupra funcţiilor contractului de factoring . In: Studii Juridice Universitare. 2011, nr. 1-2, pp. 192-211. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2 / 2011 / ISSN 1857-4122

Incursiuni teoretice asupra funcţiilor contractului de factoring

Pag. 192-211

Rusu Ion
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

By conducting investigations on the functions of factoring contract was alleged to relieve all the functions that can generate this type of contracts that have been elucidated through the various doctrinal and reglmentări legal opinions. Since in theory, this topic does not have a single treatment, the objectives of this investigation was intended to individualize the contract in question functions that were drawn from a variety of legal effects they generate these types of contracts, which led us to believe that factoring contract may perform the following functions: the function of trade credit, payment function, the function of guarantee claims management function and exchange function in money which in some cases can be made in contracts the element.

Prin realizarea investigaţiilor asupra funcţiilor contractului de factoring s-a pretins de a se scoate în relief toate funcţiile pe care le poate genera această categorie de contracte, care au fost elucidate prin prisma diferitor opinii doctrinare şi reglmentări legale. Întrucât în doctrină, acest subiect nu dispune de o tratare unică, printre obiectivele acestei investigaţii s-a intenţionat de a se individualiza funcţiile contractului în cauză care au fost desprinse din varietatea efectelor juridice pe care le generează aceste categorii de contracte, ceea ce ne-a determinat să considerăm că, contractul de factoring poate îndeplini următoarele funcţii: funcţia de creditare a relaţiilor comerciale, funcţia de plată, funcţia de garantare, funcţia de gestionare a creanţelor, precum şi funcţia de schimb în materie monetară care în unele cazuri poate fi realizată în contractele cu element de extraneitate. La elucidarea acestui subiect s-a încercat de a elimina dificultăţile terminologice prin care sunt reflectate unele funcţii în opiniile doctrinare şi reglementările legale. Prin conţinutul acestei preocupări s-a anlizat modul şi particularităţile de realiare a fiecărei funcţii în parte, elucindându-se reperele legale şi doctrinare în baza căror funcţiile contractului în cauză sunt investite cu un caracter sui generius. Pe lângă aspectul teoretic, în cadrul acestui studiu s-a pus accentul pe unele elemente ale contractului de factoring care prin esenţa lor dispun de un interes practic ce le-ar permite comercianţelor să-şi poate alege corespunzător formele de factoring în funcţie de avantajele şi dezavantale pe care le prezită pentru necesităţile activităţii comerciale.

Cuvinte-cheie
factoring, funcții,

civil,

contract