Applicabilite de la justice transitionnelle dans les societes post- conflictuels par la lumiere du «syndrome balkanic (partie I)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
434 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-22 18:05
SM ISO690:2012
GAMURARI, Vitalie. Applicabilite de la justice transitionnelle dans les societes post- conflictuels par la lumiere du «syndrome balkanic (partie I). In: Studii Juridice Universitare. 2011, nr. 1-2, pp. 11-18. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2 / 2011 / ISSN 1857-4122

Applicabilite de la justice transitionnelle dans les societes post- conflictuels par la lumiere du «syndrome balkanic (partie I)

Pag. 11-18

Gamurari Vitalie
 
Université Libre Internationale de Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

La présente étude propose une analyse du processus de la mise en oeuvre de la justice transitionnelle dans une zone qui a été fortement affecté par une série de conflits armés au caractère international et non international, à la fin du XXe siècle — l’ex-Yougoslavie. Les effets de ce conflit «Balkans» sont assez difficiles — la carte politique de l’ex-Yougoslavie a été essentiellement révisée, mais le rétablissement de la confiance entre les « nouveaux voisins » sera prolongé. Cette étude représente un intérêt même pour la République de Moldavie, une société qui, après l’effondrement de l’ex-URSS, s’est confrontée avec le déclenchement d’un conflits armés, moins sanglant que celui dans les Balkans, mais qui a egalement divisé la société en les nostalgiques de l’ancien régime et ceux qui désirent implémenter des vraies valeurs démocratiques européennes, y compris l’intégration européenne. Mots-cles: justice transitionnelle, conflit armé, ex-Yugoslavie, tribunal, crimes de guerre.

Studiul în cauză îşi propune o analiză a procesului de punere în aplicare a justiţiei tranziţionale într-o zonă care a fost puternic afectată de o serie de conflicte armate cu caracter internaţional şi non-internaţional la finele secolului XX — fosta Yugoslavie. Efectele acestui conflict „balcanic“ sunt destul de dure — a fost esenţial „revăzută“ harta politică a fostei Yugoslavii, iar restabilirea încrederii între „noii vecini“ va fi de lungă durată. Studiul în cauză prezintă interes şi pentru Republica Moldova, sosietate care după destrămarea fostei URSS, s-a ciocnit cu declanşarea unui conflict armat, deşi mai puţin sângeros ca cele din Balcani, dar în egală măsură a divizat societatea în cei nostalgici pentru fostul regim şi cei ce doresc implimentarea adevăratelor valori democratice europene, inclusiv integrarea europeană. Cuvinte-cheie: justiţie tranziţională, conflict armat, ex-Yugoslavia, tribunal, crime de război.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Driga, O.</dc:creator>
<dc:creator>Robu, V.</dc:creator>
<dc:date>2013-07-02</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>CAST (Children of Alcoholics Screening Test) este un instrument de tip screening care poate fi utilizat în demersul de identificare a copiilor sau adolescenţilor care trăiesc în familii în care cel puţin unul dintre părinţi are probleme cu abuzul de alcool. Scorul la acest instrument poate oferi psihologilor practicieni o primă impresie diagnostică asupra gândurilor, percepţiei, emoţiilor şi experienţei copiilor sau adolescenţilor, care sunt relaţionate cu abuzul de alcool al unuia sau al ambilor părinţi. Prezentul studiu sumarizează unele calităţi psihometrice pe care CAST le-a dovedit într-un eşantion de convenienţă care a inclus 1340 de copii, elevi de clasele a 7-a şi a 8-a din zece şcoli generale din Municipiul Iaşi (România).</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>CAST (Children of Alcoholics Screening Test) is a screening-type instrument which can be used to identify children or adolescents living in families where at least one of the parents has problems with alcohol abuse. The score on this instrument can provide psychologists a first diagnostic impression on toughts, perception, emotions, and experience of children or adolescents, which are related to the alcohol abuse of one or both parents. The current study summarizes some psychometric qualities which CAST proved in a convenience sample of 1340 children, pupils in 7th and 8th grade from ten schools from Iasi city (Romania).</dc:description>
<dc:source>Psihologie, revista ştiinţifico-practică   (1) 32-50</dc:source>
<dc:subject>screening al alcoolismului</dc:subject>
<dc:subject>CAST</dc:subject>
<dc:subject>structură factorială</dc:subject>
<dc:subject>fidelitate</dc:subject>
<dc:subject>capacitate de discriminar</dc:subject>
<dc:title>Screening -ul abuzului de alcool în rândul părinţilor copiilor de vârst ă şcolar ă mijlocie. Date psihometrice pentru Children of Alcoholics Screening Test (CAST)
</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>ct armat, ex-Yugoslavia, tribunal, crime de război.</dc:description>
<dc:source>Studii Juridice Universitare  (1-2) 11-18</dc:source>
<dc:title>Applicabilite de la justice transitionnelle
dans les societes post- conflictuels par
la lumiere du «syndrome balkanic (partie I)</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>