Applicabilite de la justice transitionnelle dans les societes post- conflictuels par la lumiere du «syndrome balkanic (partie I)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
442 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-22 18:05
SM ISO690:2012
GAMURARI, Vitalie. Applicabilite de la justice transitionnelle dans les societes post- conflictuels par la lumiere du «syndrome balkanic (partie I). In: Studii Juridice Universitare. 2011, nr. 1-2, pp. 11-18. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2 / 2011 / ISSN 1857-4122

Applicabilite de la justice transitionnelle dans les societes post- conflictuels par la lumiere du «syndrome balkanic (partie I)

Pag. 11-18

Gamurari Vitalie
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

La présente étude propose une analyse du processus de la mise en oeuvre de la justice transitionnelle dans une zone qui a été fortement affecté par une série de conflits armés au caractère international et non international, à la fin du XXe siècle — l’ex-Yougoslavie. Les effets de ce conflit «Balkans» sont assez difficiles — la carte politique de l’ex-Yougoslavie a été essentiellement révisée, mais le rétablissement de la confiance entre les « nouveaux voisins » sera prolongé. Cette étude représente un intérêt même pour la République de Moldavie, une société qui, après l’effondrement de l’ex-URSS, s’est confrontée avec le déclenchement d’un conflits armés, moins sanglant que celui dans les Balkans, mais qui a egalement divisé la société en les nostalgiques de l’ancien régime et ceux qui désirent implémenter des vraies valeurs démocratiques européennes, y compris l’intégration européenne. Mots-cles: justice transitionnelle, conflit armé, ex-Yugoslavie, tribunal, crimes de guerre.

Studiul în cauză îşi propune o analiză a procesului de punere în aplicare a justiţiei tranziţionale într-o zonă care a fost puternic afectată de o serie de conflicte armate cu caracter internaţional şi non-internaţional la finele secolului XX — fosta Yugoslavie. Efectele acestui conflict „balcanic“ sunt destul de dure — a fost esenţial „revăzută“ harta politică a fostei Yugoslavii, iar restabilirea încrederii între „noii vecini“ va fi de lungă durată. Studiul în cauză prezintă interes şi pentru Republica Moldova, sosietate care după destrămarea fostei URSS, s-a ciocnit cu declanşarea unui conflict armat, deşi mai puţin sângeros ca cele din Balcani, dar în egală măsură a divizat societatea în cei nostalgici pentru fostul regim şi cei ce doresc implimentarea adevăratelor valori democratice europene, inclusiv integrarea europeană. Cuvinte-cheie: justiţie tranziţională, conflict armat, ex-Yugoslavia, tribunal, crime de război.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-22449</doi_batch_id>
<timestamp>1597496455</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Liberă Internaţională din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Studii Juridice Universitare</full_title>
<issn media_type='print'>18574122</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2011</year>
</publication_date>
<issue>1-2</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Applicabilite de la justice transitionnelle
dans les societes post- conflictuels par
la lumiere du «syndrome balkanic (partie I)</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Vitalie</given_name>
<surname>Gamurari</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2011</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>11</first_page>
<last_page>18</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>rt</given_name>
<surname>Scherrer</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Balmuş</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Viorel</given_name>
<surname>Duşciac</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2008</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>328</first_page>
<last_page>333</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>