Bazele organizatorice şi economice ale realizării produselor agricole din gospodăriile individuale ţărăneşti
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
298 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-14 19:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.439.5:631.115.1(477) (1)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (589)
Conducerea și organizarea fermelor (183)
SM ISO690:2012
PASCA, Igor. Bazele organizatorice şi economice ale realizării produselor agricole din gospodăriile individuale ţărăneşti . In: Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, pp. 27-30. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1857-4130

Bazele organizatorice şi economice ale realizării produselor agricole din gospodăriile individuale ţărăneşti

CZU: 338.439.5:631.115.1(477)
Pag. 27-30

Pasca Igor
 
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2013


Rezumat

În articol sunt prezentate problemele de organizare a produselor agricole din gospodăriile ţărăneşti. Elaborarea evaluării priorităţilor pentru a selecta canalele de realizare şi fundamentarea abordărilor privind îmbunătăţirea infrastructurii de distribuţie în condiţiile aderării Ucrainei la OMC.

This article presents the problem of marketing of agricultural produce of private farmers. It is developed an evaluation priority for channel selection and reasonable approaches for improving the distribution infrastructure in terms of Ukraine's accession to the WTO.

Cuvinte-cheie
gospodării individuale ţărăneşti, activităţi de marketing,

infrastructură, produse agricole