Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, Часть II
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
738 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-06-24 22:41
SM ISO690:2012
ШИТ, М.; ШИТ, Б.М.. Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, Часть II . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 1(21), pp. 78-86. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0070

Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, Часть II

Pag. 78-86

Шит М., Шит Б.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2013


Rezumat

Целью работы является разработка схема системы компенсации возмущений, действующих на расход хладагента через испарители и газоохладители теплонасосной установки, входящей в состав пастеризационно-охладительной установки для молока, а также системы автоматического регулирования теплообменника с двумя выходными параметрами - температурами воды на выходе из цепей первичного и вторичного теплоносителя путем регулирования расхода вторичного теплоносителя и поверхности теплообмена. Структуры систем базируются на принципах координированного управления и управления многомерными системами. Показано, что предложенная структурная схема координированной системы регулирования суммы расходов через испарители для узлов приготовления горячей и ледяной воды обладает большей точностью в переходных процессах по сравнению с использованием независимых систем регулирования расхода рабочего тела каждого из испарителей. Система управления теплообменником с двумя управлениями (регулирование площади поверхности теплообмена и регулирование расхода вторичного теплоносителя) обладает хорошими характеристиками переходных процессов.

Scopul lucrării este elaborarea schemei sistemului de compensare a perturbaţiilor, ce influenează consumul agentului frigorific prin evaporatoarele şi răcitoarele de gaze a pompei de căldură, ce intră în componena dispozituvului de pasterizare-răcire a laptelui, şi sistemului de dirijare automatică a termoschimbătorului cu doi parametri de ieşire – temperaturile apei la ieşire din lanţurile agentului termic primar şi secundar prin reglarea consumului agentului termic secundar şi suparfeţei schimbului de căldură. Structurile sistemelor se bazează pe principiile controlului coordonat şi controlului sistemelor multidimensionale. Este demonstrat că schema structurală propusă a sistemului coordonat de reglare a sumei consumurilor agenţilor frigorifici prin evaporatoare pentru nodurile de pregătire a apei calde şi rece are o precizie mai înaltă în procesele tranzitorii în comparaie cu utilizarea sistemelor de reglare independente a consumului corpului de lucru al fiecărui evaporator. Sistemul de dirijare a schimbătorului de căldură cu două dirijări (reglarea ariei suprafeţei de schimb termic şi reglarea consumului agentului termic secundar) are caracteristici bune ale proceselor tranzitorii.

The goal of the paper is the elaboration of the system of perturbation compensation scheme, which influence cooling agent expense through evaporators and gas coolers of heat pump installation, which is a part of pasteurization-cooling installation for milk and of the system of automatic heat-exchanger control with two output parameters – water temperature on exit from primary and secondary heat agent chains through secondary agent flow rate and heat exchange surface area value control. Structures of the system are based on the principles of coordinated control and control of multidimensional systems. It is shown that proposed structural scheme of coordinated control system of flow rate amount through evaporators for nodes of cold and hot water preparation is more precise in transients compared with the utilization of the independent working body control systems of each evaporator. The system of heat exchanger control with two controls (controlling area of heat exchanger surface and controlling the flow rate of secondary heat agent) has good transient characteristics.

Cuvinte-cheie
тепловой насос, система управления,

пастеризационно-охладительная установка, диоксид углерода