Distribuţiile deconectărilor din reţelele electrice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
359 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-02 16:17
SM ISO690:2012
POPESCU, Victor. Distribuţiile deconectărilor din reţelele electrice. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 1(21), pp. 15-19. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0070

Distribuţiile deconectărilor din reţelele electrice

Pag. 15-19

Popescu Victor
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

La momentul actual în reţelele electrice au loc un număr mare de deconectări, care determină nivelul fiabilităţii de alimentare cu energie electrică a tuturor consumatorilor. Pentru soluţionarea problemei asigurării fiabilităţii reţelelor electrice este strict necesar de cunoscut factorii de cauză a deconectărilor şi legile lor de distribuţie, ceea ce-ar permite elaborarea mecanismului de prognoză şi sporire a indicatorilor de fiabilitate. Lucrarea este dedicată determinării distribuţiilor deconectărilor din reţelele electrice, cauzate de diferiţi factori, care influenţează direct asupra procesului de funcţionare a reţelelor electrice.

At the present stage in the electrical networks take place a significant number of refusals, conditioned by various random factors of influence. To increase the reliability of electrics networks is absolutely necessary to know the factors that cause the refusals and their characteristics for planning grounds, technical, operational services activities. This paper is devoted to assessing behavioral factors of influence on the electrics networks and production of mechanism to ensure the continuity of this process.

На современном этапе развития электрических сетей, из-за большого числа непредвиденных отказов, недоотпуск электрической энергии потребителям является весьма значительным. Изменение структуры генерирующих узлов и рост их установленной мощности приводят к тому, что разные факторы сопровождаются различными явлениями вплоть до возникновения отказов. В результате чего ухудшаются условия работы установленного электрооборудования, что влияет на надежность их функционирования. В статье представлен метод при помощи которого предлагается проводотиь процесс анализа и прогнозa отказов электрических сетей.

Cuvinte-cheie
deconectări aleatoare; nivel de fiabilitate; factori de influenţă; reţele electrice; distribuţiile refuzurilor