Metode de analiză a peisajelor din campia Prutului Mijlociu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
955 59
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-19 22:21
SM ISO690:2012
BOBOC, Nicolae; BEJAN, Iurie; CASTRAVEŢ, Tudor; MUNTEANU, Valentina; ŢÎŢU, Pavel. Metode de analiză a peisajelor din campia Prutului Mijlociu . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 2(317), pp. 167-177. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X

Metode de analiză a peisajelor din campia Prutului Mijlociu

Pag. 167-177

Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Castraveţ Tudor, Munteanu Valentina, Ţîţu Pavel
 
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

Scopul lucrării de faţă a constat în elaborarea principiilor şi criteriilor de identificare, clasificare şi cartografiere a sistemelor peisagistice din Câmpia Prutului Mijlociu, unitare teritorială care dispune de o apreciabilă diversitate peisagistică. Metodica de analiză a peisajelor, ca unităţi sistemice, se sprijină pe identificarea şi descoperirea structurilor spaţiale geografi ce. Ca mijloc de analiză au fost folosite tehnicile de teledetecţie. Identificarea şi cartografi erea peisajelor s-a realizat prin modelarea cartografică a componentelor de mediu, rezultatele modelării fiind încadrate întrun sistem informaţional geografic. Delimitarea unităţilor de peisaj s-a realizat predominant după talvegul văilor, albiile râurilor sau limitele albiei majore (luncilor) şi a teraselor fluviale. Pe culmile interfluviale limitele au fost trasate şi pe înşeuări, în ambele cazuri ţinându-se cont însă de specificul solurilor, substratului geologic, de tipul de acoperire a terenului ş.a.

Cuvinte-cheie
peisaj natural - peisaj cultural - metode identifi care peisaj - Câmpia Prutului de Mijloc.