Măsurile necesare pentru prevenirea acţiunilor care distorsionează sau restrâng concurenţa în domeniul comunicaţiilor electronice. Aspecte de reglementare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
694 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-03 08:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.47:339.138+342.727:351.751 (1)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (1175)
Probleme generale ale comerțului. Piața (623)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (701)
Activități specifice administrației publice (899)
SM ISO690:2012
GASNAŞ, Iurie. Măsurile necesare pentru prevenirea acţiunilor care distorsionează sau restrâng concurenţa în domeniul comunicaţiilor electronice. Aspecte de reglementare. In: Administrarea Publică. 2013, nr. 1(77), pp. 119-128. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(77) / 2013 / ISSN 1813-8489

Măsurile necesare pentru prevenirea acţiunilor care distorsionează sau restrâng concurenţa în domeniul comunicaţiilor electronice. Aspecte de reglementare
CZU: 338.47:339.138+342.727:351.751

Pag. 119-128

Gasnaş Iurie
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

In electronic communications sector, legislation allow and simplify the task of firms in embarking on new activities in new markets and consequently allow users to benefit from increased competition. These advantages must not be jeopardised by restrictive or abusive practices of undertakings. The competition rules are therefore essential to ensure the completion of this development. The competition rules are not sufficient to remedy all of the various problems in the electronic communications sector. National regulatory authority therefore has a significantly wider ambit and a significant and far-reaching role in the sector`s regulation.

Cuvinte-cheie
Market, Competition, Access,

ex ante regulatory, interconnection rights and obligations for providers

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-22297</cfResPublId>
<cfResPublDate>2013-01-01</cfResPublDate>
<cfVol>77</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>119</cfStartPage>
<cfISSN>1813-8489</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/22297</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Măsurile necesare pentru prevenirea acţiunilor care distorsionează sau restrâng concurenţa în domeniul comunicaţiilor electronice. Aspecte de reglementare</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Market; Competition; ex ante regulatory; Access; interconnection rights and
obligations for providers</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>In electronic communications sector, legislation allow and simplify the task of firms in embarking on new activities in new markets and consequently allow users to benefit from increased
competition. These advantages must not be jeopardised by restrictive or abusive practices of undertakings. The competition rules are therefore essential to ensure the completion of this
development. The competition rules are not sufficient to remedy all of the various problems in the electronic communications sector. National regulatory authority therefore has a significantly wider ambit and a significant and far-reaching role in the sector`s regulation.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-01-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-01-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-36583</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-01-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-36583</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-36583-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-01-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Gasnaş</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Iurie</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>