Caracteristica potenţialului pedoecologic al landşafturilor zonei pădurilor Codrilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1762 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-19 16:51
SM ISO690:2012
URSU, Andrei, VLADIMIR, Pantelei, MARCOV, Ion. Caracteristica potenţialului pedoecologic al landşafturilor zonei pădurilor Codrilor. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2010, nr. 1(310), pp. 135-143. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X

Caracteristica potenţialului pedoecologic al landşafturilor zonei pădurilor Codrilor

Pag. 135-143

Ursu Andrei, Vladimir Pantelei, Marcov Ion
 
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2013


Rezumat

Zonele naturale, de regulă, includ diferite unităţi pedogeograce teritoriale, care prezintă şi diverse unităţi landşaftice. La baza acestor unităţi landşaftice stau unităţile genetice ale solurilor, care în Zona Centrală a Pădurilor Codrilor sunt prezentate preponderent de soluri brune, cenuşii, cernoziomuri levigate , tipice, multiple varietăţi de soluri erodate şi soluri intrazonale [3, 5, 6, 26, 27]. Fiecare unitate taxonomică genetică de sol dispune de un anumit potenţial productiv. În calitate de indicator integru al potenţialului pedoecologic se foloseşte nota de bonitare a solului [2, 18, 21].