Gheorghe Moldovanu, Politică şi planificare lingvistică: de la teorie la practică (pe baza materialelor din Republica Moldova şi din alte state)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
614 21
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-05 12:32
SM ISO690:2012
DUMBRAVEANU, Ion. Gheorghe Moldovanu, Politică şi planificare lingvistică: de la teorie la practică (pe baza materialelor din Republica Moldova şi din alte state). In: Philologia. 2008, nr. 1-2(236), pp. 122-127. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(236) / 2008 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Gheorghe Moldovanu, Politică şi planificare lingvistică: de la teorie la practică (pe baza materialelor din Republica Moldova şi din alte state)

Pag. 122-127

Dumbraveanu Ion
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2013