Galina Aniţoi, Inadaptatul în proza românească interbelică (Structura tipologică şi valoarea lui estetică)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
354 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-05 12:29
SM ISO690:2012
BURLACU, Alexandru. Galina Aniţoi, Inadaptatul în proza românească interbelică (Structura tipologică şi valoarea lui estetică) . In: Philologia. 2008, nr. 1-2(236), pp. 116-119. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(236) / 2008 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Galina Aniţoi, Inadaptatul în proza românească interbelică (Structura tipologică şi valoarea lui estetică)

Pag. 116-119

Burlacu Alexandru
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013