Линейные точечные группы симметрии классических и n – мерных эвклидовых пространств при n ≥ 4
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
276 0
SM ISO690:2012
ПАЛИСТРАНТ, Александр. Линейные точечные группы симметрии классических и n – мерных эвклидовых пространств при n ≥ 4. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2007, nr. 8, pp. 12-21. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 8 / 2007 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Линейные точечные группы симметрии классических и n – мерных эвклидовых пространств при n ≥ 4

Pag. 12-21

Палистрант Александр
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2013


Rezumat

În articol autorul face o sinteză a rezultatelor privind generalizarea grupurilor liniare punctuale unidimensionale G10 de antisimetrie simplă şi l-multiplă, cu P–simetrii de rozete, tablete, hipertablete, cristalografice, hipercristalografice şi birozete. Sunt descrise o serie de probleme ce pot fi rezolvate cu ajutorul grupurilor GP 210 şi GP 20 din P – simetriile de simetrii ce se conţin în categoriile noi ale spaţiilor euclidiene dimensionale 4 ≤ n ≤ 7.

One-dimensional point groups G10 were generalized with the simple and l–fold antysymmetry, also with the rosetal, tabletal, hypertabletal, crystallographic, hipercrystallographic and birossetal P–symmetries. The number of the lineal point symmetry groups of classical spaces was proved and the number of the lineal point groups of the n – dimensional spaces (when 4 ≤ n ≤ 7) was put by means of the obtained groups GP 10 of the remarked particular cases of the P–symmetry.