Sistemul autonom de alimentare cu căldură al consumatorilor cu inerţie termică, care se diferă semnificativ
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
668 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-16 12:58
SM ISO690:2012
BERZAN, Vladimir; ŞIT, Mihail; TIMCENCO, Dmitrii; ŞVIDCENCO, Serghei; NICONOROVA, Iulia; COTRUŢĂ, Alexandr. Sistemul autonom de alimentare cu căldură al consumatorilor cu inerţie termică, care se diferă semnificativ. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 64-77. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070

Sistemul autonom de alimentare cu căldură al consumatorilor cu inerţie termică, care se diferă semnificativ

Pag. 64-77

Berzan Vladimir1, Şit Mihail1, Timcenco Dmitrii1, Şvidcenco Serghei2, Niconorova Iulia2, Cotruţă Alexandr2
 
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2013


Rezumat

În lucrare sunt cercetate problemele legate de trecerea de la sistemul centralizat de incălzire a unui complex format din edificii cu inerţia termica diferita. Este analizată influenta volumului de apa din cazan asupra dinamicii termice a obiectului cu inerţia termică mică a îngrădirilor de protecţie. este prezentată comparaţia eficienţei aplicarii centralelor termice pe bio-combustibil (paie, peleţi etc.) faţă de centralele termice pe combustibil gazos.

There are examined problems occurring at the adoption of the decentralized heat energy supply system of the group of objects, which contains buildings with thermal inertia differed in thousands of times one from the other. It is studied the influence of water volume of hot-water boiler on greenhouse dynamics. It is conducted the comparison between the use ob biomass and natural gas boilers for such as objects.

В работе рассмотрены проблемы, возникающие при переходе от централизованной системы теплоснабжения комплекса объектов, содержащих здания с различающейся в сотни раз тепловой инерцией. Рассмотрено влияние водяного объема водогрейного котла на динамику объекта с малой тепловой инерцией наружных ограждений. Проведено сравнение эффективности применения котлов на биотопливе (солома, пеллеты и т.п.) в сравнении с котлами на природном газе.

Cuvinte-cheie
sistem autonom,

alimentare cu căldură, dinamica cazanului