Gazificarea biomasei solide şi costul singazului produs
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
464 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-26 22:29
SM ISO690:2012
GHERMAN, Cristina; ŞVEŢ, Olga; ARSENI, Lucia. Gazificarea biomasei solide şi costul singazului produs . In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 3(20), pp. 76-84. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(20) / 2012 / ISSN 1857-0070

Gazificarea biomasei solide şi costul singazului produs

Pag. 76-84

Gherman Cristina, Şveţ Olga, Arseni Lucia
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013


Rezumat

În lucrarea dată a fost determinat costul singazului produs din paie şi chips-uri la diferite capacităţi ale gazificatorului, în condiţiile Republicii Moldova. Pentru acesta, au fost determinate ratele de creştere ale costului anual. Costul nivelat al singazului a fost comparat cu costul nivelat al gazelor naturale.

There has been determined the cost of syngas produced from straw and wood chips, for gasifiers of different capacities, under the conditions of the Republic of Moldova in this paper. The annual cost growth rates have been calculated. The levelized cost of syngas has been compared with the levelized cost of natural gas.

В данной работе была рассчитана стоимость синтез-газа, произведенного из соломы и чипсов, в газификаторах различных мощностей, в условиях Республики Молдовы. Для синтез-газа был определен годовой прирост стоимости. Выровненная стоимость синтез-газа была сравнена с выровненной стоимостью природного газа.

Cuvinte-cheie
biomasă solidă, gazificare, singaz, rata de creştere, cost nivelat.