Экспресс-оценка эффективности внедрения мероприятий по энергосбережению
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
523 0
SM ISO690:2012
РАЙКОВСКИЙ, Н.. Экспресс-оценка эффективности внедрения мероприятий по энергосбережению. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 3(20), pp. 85-90. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(20) / 2012 / ISSN 1857-0070

Экспресс-оценка эффективности внедрения мероприятий по энергосбережению

Pag. 85-90

Райковский Н.
 
Necunoscută, Moldova
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

В статье описан алгоритм предварительной оценки результатов внедрения энергоэффективных мероприятий, основанный на использовании нейронной сети Кохонена. Предложенный подход позволяет имея статистику внедрения аналогичных мероприятий делать предварительные выводы о их целесообразности на конкретных объектах, прогнозировать величину экономии и затраты на внедрение.

În articol este descris algoritmul de estimare prealabilă a implementării a măsurilor energoeficiente, bazat pe utilizare reţelei neuronale tip Kohonen. Abordare propusă dă posibilitatea utilizând statistica de implementare a măsurilor analogice de a face concluzii despre practicabilitatea la obiectele concrete şi de a prognoza valoarea economiei şi cheltuielile la implementare.

Pre-analyze algorithm of estimation the energy conservation measures results is described in the article. It based on the Kohonen neural networks and allows making conclusions about the savings and needed costs using the statistic data about the similar projects.

Cuvinte-cheie
энергоэффективностьэкспресс-оценка.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-21764</cfResPublId>
<cfResPublDate>2012-09-03</cfResPublDate>
<cfVol>20</cfVol>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>85</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0070</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/21764</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Экспресс-оценка эффективности внедрения мероприятий по энергосбережению</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>энергоэффективностьэкспресс-оценка.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>В статье описан алгоритм предварительной оценки результатов внедрения энергоэффективных мероприятий, основанный на использовании нейронной сети Кохонена. Предложенный подход позволяет имея статистику внедрения аналогичных
мероприятий делать предварительные выводы о их целесообразности на конкретных объектах, прогнозировать величину экономии и затраты на внедрение.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>În articol este descris algoritmul de estimare prealabilă a implementării a măsurilor energoeficiente, bazat pe utilizare reţelei neuronale tip Kohonen. Abordare propusă dă posibilitatea utilizând statistica de implementare a măsurilor analogice de a face concluzii despre practicabilitatea la obiectele concrete şi de a prognoza valoarea economiei şi cheltuielile la implementare.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Pre-analyze algorithm of estimation the energy conservation measures results is described in the article. It based on the Kohonen neural networks and allows making conclusions about the savings and needed costs using the statistic data about the similar projects.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-36532</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-36532</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-36532-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Райковский</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Н.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>