Анализ эффективности источников электрической и тепловой энергии с учетом удельных расходов топлива
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
933 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-03 10:38
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.. Анализ эффективности источников электрической и тепловой энергии с учетом удельных расходов топлива . In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 3(20), pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(20) / 2012 / ISSN 1857-0070

Анализ эффективности источников электрической и тепловой энергии с учетом удельных расходов топлива

Pag. 1-7

Постолатий В.М., Быкова Е.В.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

Разработан методический подход к оценке удельных расходов энергии первичного топлива на выработку электрической и тепловой энергии на различных типах энергетических установок. Предложен метод приведения электрической энергии к тепловым единицам измерения. Проведен анализ изменения удельных расходов на общую выработку энергии при изменении долевого соотношения электрической и тепловой энергии в общем количестве произведенной энергии. Показаны преимущества применения парогазовых установок для комбинированного производства электрической и тепловой энергии.

Este elaborată o abordare metodică a evaluării consumului specific de energie a combustibilului primar pentru elaborarea energiei electrice şi termice pentru diferite tipuri de centrale electrice. Este propusă o metodă de reducere a energiei electrice la unităţile de măsură termice. Este efectuată o analiză a schimbărilor costurilor specifice pentru producerea totală a energiei la modificarea raportului energiei electrice şi termice în valoarea totală a energiei produse. Sunt arătate avantajele utilizării ale plantelor electrice cu ciclu combinat pentru producerea combinată a energiei electrice şi termice.

Methodological approach to the evaluation of specific energy consumption of the primary fuel for electricity and heat for the various types of power plants is designed. Method of reduction electrical energy to a thermal unit is offered. Analysis of changes specific energy consumption for different shares of electric and heat energy in the total production of energy is held. Advantages of combined cycle power plants are shown.

Cuvinte-cheie
удельные расходы первичной энергии топлива, конденсационные станции, газотурбинные установки, парогазовые установки.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-21759</cfResPublId>
<cfResPublDate>2012-09-03</cfResPublDate>
<cfVol>20</cfVol>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>1</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0070</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/21759</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Анализ эффективности источников электрической
и тепловой энергии с учетом удельных расходов
топлива
</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>удельные расходы первичной энергии топлива; конденсационные
станции; газотурбинные установки; парогазовые установки.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Разработан методический подход к оценке удельных расходов энергии первичного топлива на выработку электрической и тепловой энергии на различных типах энергетических установок. Предложен метод приведения электрической энергии к тепловым единицам измерения. Проведен анализ изменения удельных расходов на общую выработку энергии при изменении долевого соотношения электрической и тепловой энергии в общем количестве произведенной энергии. Показаны преимущества применения парогазовых установок для комбинированного
производства электрической и тепловой энергии.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Este elaborată o abordare metodică a evaluării consumului specific de energie a combustibilului primar pentru elaborarea energiei electrice şi termice pentru diferite tipuri de centrale electrice. Este propusă o metodă de reducere a energiei electrice la unităţile de măsură termice. Este efectuată o analiză a schimbărilor costurilor specifice pentru producerea totală a energiei la modificarea raportului energiei electrice şi termice în valoarea totală a energiei produse. Sunt arătate avantajele utilizării ale plantelor electrice cu ciclu combinat pentru producerea combinată a energiei electrice şi termice.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Methodological approach to the evaluation of specific energy consumption of the primary fuel for electricity and heat for the various types of power plants is designed. Method of reduction electrical energy to a thermal unit is offered. Analysis of changes specific energy consumption for different shares of electric and heat energy in the total production of energy is held. Advantages of combined cycle power plants are shown.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1455</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-6364</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1455</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1455-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Postolaty</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Vitaly M.</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Постолатий</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>В.М.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-6364</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-6364-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Bycova</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Elena V.</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Быкова</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Е.В.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>