Biochemical characteristics and color of the grape berries of vine inter-specific hybrids of 4TH backcross. (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) and of Vitis vinifera subsp. Sylvestris Gmel.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
955 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-05 05:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.8.09 (17)
Viticultură. Viță de vie. Vii (624)
SM ISO690:2012
ALEXANDROV, Eugeniu, GĂINĂ, Boris. Biochemical characteristics and color of the grape berries of vine inter-specific hybrids of 4TH backcross. (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) and of Vitis vinifera subsp. Sylvestris Gmel. . In: Revista Botanică, 2012, nr. 1(5), pp. 79-83. ISSN 1857-2367.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Botanică
Numărul 1(5) / 2012 / ISSN 1857-2367 /ISSNe 2587-3814

Biochemical characteristics and color of the grape berries of vine inter-specific hybrids of 4TH backcross. (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) and of Vitis vinifera subsp. Sylvestris Gmel.
CZU: 634.8.09

Pag. 79-83

Alexandrov Eugeniu1, Găină Boris2
 
1 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
 
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2013


Rezumat

Physico-chemical analysis carried out on berries vine distant hybrids (V.vinifera L. x M.rotundifolia Michx.) of the IV generation showed that the concentration of phenolic substances, resveratrol, pectin, etc. is relatively higher in the berries with blue-violet shade. However, forest vine (V.sylvestris Gmel.), with blue-violet shade berries, has concentrations of phenolic substances, resveratrol, pectin etc. much more than distant hybrids of vine (V.vinifera L. x M.rotundifolia Michx.) of the IV generation. berries tinged with blue-violet

Analizele fi zico-chimice ale bacelor hibrizilor distanţi de viţă de vie (V. vinifera x M. rotundifolia Michx.) de generaţia a IV-a, au demonstrat că concentraţia substanţelor fenolice, resveratrol, pectina etc. este relativ mai mare bacele de nuanţă albastru-violet. Însă, viţa de vie de pădure (V. sylvestris Gmel.) cu bace de nuanţă albastru-violet, deţine substanţe fenolice, resveratrol, pectine etc. în cantităţi mai mari ca hibrizii distanţi de viţă de vie (V. vinifera L. x M. rotundifolia Michx.) de generaţia a IV-a cu bace de culoare albastru-violet.

Cuvinte-cheie
Berries, resveratrol,

distant hybrids.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Biochemical characteristics and color of the grape berries of vine inter-specific hybrids of 4TH backcross. (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) and of Vitis vinifera subsp. Sylvestris Gmel.
">
<meta name="citation_author" content="Alexandrov Eugeniu">
<meta name="citation_author" content="Găină Boris">
<meta name="citation_publication_date" content="2012/01/02">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista Botanică">
<meta name="citation_volume" content="5">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="79">
<meta name="citation_lastpage" content="83">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Biochemical%20characteristics%20and%20color%20of%20the%20grape%20berries%20of%20vine%20inter%20specific%20hybrids%20of%204th%20backcross.pdf">