Valoarea integralităţii prin prismă hermeneutică. Repere filozofice şi pedagogice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
333 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-02 17:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.013.3 (24)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1145)
SM ISO690:2012
CALLO, Tatiana. Valoarea integralităţii prin prismă hermeneutică. Repere filozofice şi pedagogice. In: Univers Pedagogic. 2011, nr. 2, pp. 10-18. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 2 / 2011 / ISSN 1811-5470

Valoarea integralităţii prin prismă hermeneutică. Repere filozofice şi pedagogice

CZU: 37.013.3
Pag. 10-18

Callo Tatiana
 
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Articolul abordează problema integralităţii în pedagogie ca efect al revitalizării idealului formativ în învăţământ. Sunt determinate din perspectivă filosofică, logică, pedagogică criteriile integralităţii (condiţiile de posibilitate, baza relaţională etc.); factorii integralităţii (mediul integrator, sistemul integrator şi cel integrativ etc.); caracteristicile integralităţii (procesualitatea, instrumentalitatea etc.).

This article addresses the issue of integrity in pedagogy as an effect of a formational ideal of education’s revitalization. Criteria of philosophical perspective are being determined, along with logical, pedagogical completness (conditions of possibilities, rational base etc.) factors of integrality (integrated media, integrator system as well as integrative etc.), integrality’s characteristics (processuality, instrumentality etc.).