Imperativele restructurării sistemului educaţiei preşcolare din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1169 39
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-29 00:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.2(478) (7)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1315)
SM ISO690:2012
CEMORTAN, Stela; RACU, Jana; CUZNEŢOV, Larisa; MOCANU, Liuba; MELINTE, Diana; VOLOŞIN, Elvira; ACCIU, Victoria; DUMINICĂ, Stella; DASCAL, Angela; STRAISTARI-LUNGU, Cristina. Imperativele restructurării sistemului educaţiei preşcolare din Republica Moldova. In: Univers Pedagogic. 2011, nr. 1, pp. 58-62. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 1 / 2011 / ISSN 1811-5470

Imperativele restructurării sistemului educaţiei preşcolare din Republica Moldova
CZU: 373.2(478)

Pag. 58-62

Cemortan Stela, Racu Jana, Cuzneţov Larisa, Mocanu Liuba, Melinte Diana, Voloşin Elvira, Acciu Victoria, Duminică Stella, Dascal Angela, Straistari-Lungu Cristina
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Procesul educativ include în sine atât instruirea cât şi învăţarea. De calitatea educaţiei depinde eficienţa învăţării doar în cazul când educaţia şi învăţarea sunt considerate două componente ale procesului formării personalităţii. Acest proces formativ trebuie să înceapă în vârsta preşcolară. În articol este descrisă activitatea cercetătorilor din sectorul Educaţie Preşcolară, realizată în scopul eficientizării procesului educaţional. Proiectul de cercetare a permis descrierea diferitor etape ale investigaţiei, unor factori ce pot influenţa restructurarea sistemului educaţiei preşcolare.

The process includes the education and training, learning. The quality of education depends on learning effectiveness only when the education and learning are regarded as two components of the process of personality formation. This formative process should begin in early childhood. The article described the work of researchers in the preschool sector, carried out in order to improve the educational process of children. According to the research project are described in various stages of investigation, some factors that can influence the process of restructuring school education system.