Situaţii perturbative în evaluarea lui homo studiosus. Efectul Halo
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
526 13
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-15 22:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.013.2 (54)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2316)
SM ISO690:2012
ŞLEAHTIŢCHI, Mihail. Situaţii perturbative în evaluarea lui homo studiosus. Efectul Halo. In: Univers Pedagogic. 2010, nr. 4, pp. 15-21. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 4 / 2010 / ISSN 1811-5470

Situaţii perturbative în evaluarea lui homo studiosus. Efectul Halo

CZU: 37.013.2
Pag. 15-21

Şleahtiţchi Mihail
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2013


Rezumat

Când vorbim despre evaluarea obiectivă a eficienţei educaţiei, este foarte important să evidenţiem necesitatea de a asigura un climat docimologic de o corectitudine şi imparţialitate supremă. Este bine cunoscut faptul că factorii ce generează un nivel scăzut de obiectivitate la aprecierea rezultatelor şcolare pot fi, mai întâi de toate, legate de personalitatea profesorului şi de cea a elevului. Dintre aceşti factori, efectul haloului este deosebit de proeminent. De vreme ce efectul haloului are o influenţă proastă asupra evaluării didactice, este extrem de important să se înveţe modalităţile practice de a-i „limita posibilităţile”.

Speaking about the objective evaluation of the efficiency of education, it is very important to point out the need to ensure a docimologic climate of maximal correctness and impartiality. It is well known that the factors that generate a low objectivity while appreciating school results can be first of all related to the teacher’s personality and that of the student. Out of all these factors the halo effect stands out. As the “halo” effect has a bad influence on the didactic evaluation, it is extremely important to learn the practical modalities in “limiting its possibilities”.