Analiza comparativă a pieţelor valorilor mobiliare în Republica Cehă şi Bulgaria înainte de implementarea regimului de ţintire a cursului de schimb
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
524 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-03 10:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.763(437.3+497.2) (1)
Monedă. Sistem monetar. Bănci. Bursa de mărfuri (416)
SM ISO690:2012
DIBOVA, Emma; CUHAL, Radu; UNGUREANU, Mihai. Analiza comparativă a pieţelor valorilor mobiliare în Republica Cehă şi Bulgaria înainte de implementarea regimului de ţintire a cursului de schimb. In: Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, pp. 40-44. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 2 / 2012 / ISSN 1857-4130

Analiza comparativă a pieţelor valorilor mobiliare în Republica Cehă şi Bulgaria înainte de implementarea regimului de ţintire a cursului de schimb

CZU: 336.763(437.3+497.2)
Pag. 40-44

Dibova Emma, Cuhal Radu, Ungureanu Mihai
 
Banca Naţională a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 4 decembrie 2013


Rezumat

Acest articol oferă o scurtă descriere a dezvoltării şi a istoriei titlurilor mobiliare în Republica Cehă şi Bulgaria, precum şi importanţa acestora în domeniul politicii monetare. Implementarea politicii monetare este sever limitată în cazul în care pieţele financiare nu funcţionează corespunzător, în special dacă politica fiscală nu este conformată cu orientarea politicii monetare. În ceea ce priveşte supravegherea pieţelor de valori mobiliare, un sistem de autoreglementare trebuie să fie recomandat cu o anumită proporţie de control guvernamental. De asemenea, se necesită ca, în cadrul funcţiei lor de supraveghere, băncile centrale să monitorizeze activităţile pieţelor valorilor mobiliare atât timp cât băncile sunt îngrijorate.

This article gives a brief description of the development and history of securities in both, the Czech Republic and Bulgaria and the importance of these markets in monetary policy. The implementation of monetary policy is severely constrained if financial markets are not working properly, particularly if fiscal policy is not in line with the monetary policy stance. Regarding the supervision of securities markets a selfregulatory system is to be recommended with a certain amount of government control. Within their supervisory function the central banks also need to monitor the activities of securities markets as far as banks are concerned.

Cuvinte-cheie
piaţă de valori mobiliare, bonuri, certificate de trezorerie, scadenţă,

politică monetară