Derularea procesului de prognozare a indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova în Cadrul IEFS
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
488 6
Ultima descărcare din IBN:
2017-11-08 14:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.27(478) (4)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (241)
SM ISO690:2012
STRATAN, Alexandru; CHISTRUGA, Marcel; TOACĂ, Zinovia; OLĂRESCU, Zaharia. Derularea procesului de prognozare a indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova în Cadrul IEFS. In: Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, pp. 17-29. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 2 / 2012 / ISSN 1857-4130

Derularea procesului de prognozare a indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova în Cadrul IEFS

CZU: 338.27(478)
Pag. 17-29

Stratan Alexandru1, Chistruga Marcel1, Toacă Zinovia2, Olărescu Zaharia1
 
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

În articolul dat s-a încercat de a descrie, cât se poate de succint, procesul de prognozare a principalilor indicatori macroeconomici ai Republicii Moldova pe termen mediu de către colaboratorii IEFS – cercetători ştiinţifici cu experienţă în domeniu. El include aprecierea situaţiei socio-economice curente în linii generale, prognoze referitor la evoluţia economiei mondiale în anii apropiaţi, presupuneri pentru anul 2012 în viziunea experţilor IEFS şi calculări de prognoză pentru anii 2013- 2015. În acest studiu calculările de prognoză s-au efectuat utilizând pachetul econometric EWIEVS, verificat şi adaptat la realităţile economiei naţionale.

This article attempts to describe as briefly as possible, the process of medium term forecasting of main macroeconomic indicators of the Republic of Moldova by IEFS staff – experienced scientific researchers. It includes the assessment of the current general socio-economic situation, forecasts of the global economy for the years to come, IEFS experts assumptions for 2012 and forecasts for years 2013-2015. In this study, forecast calculations were performed using the econometric package EWIEVS, checked and adjusted to the reality of the national economy.

Cuvinte-cheie
proces de prognozare, indicatori macroeconomici