„Scuza” în comunicarea interculturală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1544 32
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-14 02:19
SM ISO690:2012
CEBOTAROŞ, Viorica. „Scuza” în comunicarea interculturală. In: La Francopolyphonie. 2012, nr. 2(7), pp. 158-163. ISSN 1857-1883.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
La Francopolyphonie
Numărul 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1883

„Scuza” în comunicarea interculturală

Pag. 158-163

Cebotaroş Viorica
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Speech acts reflect cultural peculiarities. Knowing these peculiarities is extremely important in intercultural communication. The article focuses on some aspects of the speech act of apology in Romanian and English cultures. The author points out some distinctions referring to the situations that require apologies in the two cultures, as well as some structures used to offer apologies in the two languages.

Actele de limbaj reflectă particularităţile culturale. Cunoaşterea acestor particularităţi este deosebit de importantă în dialogul intercultural. În articol sunt abordate unele aspecte ale actului de limbaj scuza în cultura românească şi cea engleză. Sunt relevate deosebirile ce ţin de situaţiile în care se utilizează scuza în aceste două culturi, precum şi formulele utilizate în acest scop.

Cuvinte-cheie
act de limbaj, ofensă,

scuză, cultură, comunicare