Sindromul Karoshi: mai există viaţă după muncă?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
337 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-04 10:05
SM ISO690:2012
DELIV, Inga; COŞCIUG, Ion; SINIŢA, Eugenia. Sindromul Karoshi: mai există viaţă după muncă? In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 3(11), pp. 654-660. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Sindromul Karoshi: mai există viaţă după muncă?

Pag. 654-660

Deliv Inga, Coşciug Ion, Siniţa Eugenia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

Work addiction, or workaholism, is considered to be an obsessive – compulsive estate, meaning a continuous ritual-like activity. Side effects of such dependence can be various: families can get broken, children can be affected, the dependent person becomes lonely, his whole being, including mental, physical and emotional health will be affected. The number of deaths resulting from workaholism or karoshi phenomena, and other over-working side effects continue to attract researchers’ attention.

Dependenţa de muncă sau workaholismul, este considerată de specialişti, tulburare obsesiv-compulsivă, adica, o activitate neîntreruptă, asemenea unui ritual. Efectele acestei dependenţe sunt dintre cele mai diverse: se pot destrăma familii, pot fi afectaţi copii, dependentul se transformă într-un singuratic, intreaga sa sănătate mentala, fizică, spirituală şi emoţională îi va fi afectată. Numărul decesurilor datorate workaholism-ului sau fenomelului karoshi, precum şi unor alte serii de reacţii adverse ale supramuncii continuă să atragă atenţia cercetătorilor.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-21043</doi_batch_id>
<timestamp>1582149194</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Analele Ştiinţifice ale USMF  „N. Testemiţanu”</full_title>
<issn media_type='print'>18571719</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<issue>3(11)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Sindromul Karoshi: mai există viaţă după muncă?</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Inga</given_name>
<surname>Deliv</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Coşciug</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Eugenia</given_name>
<surname>Siniţa</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>654</first_page>
<last_page>660</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>